Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FINK, M. -- JANOVÁ, J. -- NERUDOVÁ, D. -- PAVEL, J. -- SCHRATZENSTALLER, M. -- SINDERMANN SINKIEWICZ, F. -- SPIELAUER, M. (Gender-differentiated) Effects of Changes in Personal Income Taxation. Intereconomics. 2019. sv. 54, č. 3, s. 146--154. ISSN 0020-5346. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-019-0813-4

Originální název:
(Gender-differentiated) Effects of Changes in Personal Income Taxation
Český název:
Autor:
Marian Fink
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Jan Pavel
Margit Schratzenstaller
Friedrich Sindermann Sinkiewicz
Martin Spielauer
Pracoviště:
Ústav účetnictví a daní
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Intereconomics
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
54
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání: 2019
Od strany:
146
Do strany:
154
Počet stran:
9
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
One of the most important areas of taxation is the personal income tax, which may have a gender-differentiated effect on work incentives and infl uence the distribution of paid and unpaid work between men and women.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-019-0813-4
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
14.06.2019 10:14 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Intereconomics. Heidelberg: ISSN 0020-5346.

Originální název: Intereconomics
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0020-5346
Stát vydavatele: Spolková republika Německo
Místo vydání: Heidelberg
Vydavatel:
Springer
URL:
https://link.springer.com/journal/10272
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
14.06.2019 10:14 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -