Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GUNNARSSON, Å. -- NERUDOVÁ, D. -- SCHRATZENSTALLER, M. About FairTax. Intereconomics. 2019. sv. 54, č. 3, s. 133. ISSN 0020-5346. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-019-0809-0

Originální název:
About FairTax
Český název:
Autor: Åsa Gunnarsson
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Margit Schratzenstaller
Pracoviště: Ústav účetnictví a daní
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Intereconomics
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
54
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání: 2019
Od strany:
133
Do strany:
133
Počet stran:
1
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Our research shows that in the ongoing discussion concerning 'the social dimension of Europe', it appears that there is much to gain if the tax policy interaction between Member States and the European Union, which is currently taking place within the European Semester, could be extended to consider that taxes are one of the most efficient instruments to achieve social and welfare policy outcomes.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-019-0809-0
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
14.06.2019 10:14 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Intereconomics. Heidelberg: ISSN 0020-5346.

Originální název:
Intereconomics
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
0020-5346
Stát vydavatele:
Spolková republika Německo
Místo vydání:
Heidelberg
Vydavatel:
Springer
URL:
https://link.springer.com/journal/10272
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
14.06.2019 10:14 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -