Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NERUDOVÁ, D. -- SOLILOVÁ, V. The Impact of the Introduction of a CCCTB in the EU. Intereconomics. 2019. sv. 54, č. 3, s. 160--165. ISSN 0020-5346. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-019-0815-2

Originální název:
The Impact of the Introduction of a CCCTB in the EU
Anglický název:
Autor:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav účetnictví a daní
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Intereconomics
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
54
Číslo periodika v rámci svazku: 3
Rok vydání:
2019
Od strany: 160
Do strany:
165
Počet stran:
6
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Base erosion and profit shifting, which the majority of Member States are currently confronting, have particularly led the European Commission to reconsider the proposal and to relaunch the project known as the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). The European Commission has published an action plan for fair and efficient corporate tax systems in the European Union in which the CCCTB is understood as a tool to fight tax evasion and tax fraud.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-019-0815-2
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.06.2019 10:14 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Intereconomics. Heidelberg: ISSN 0020-5346.

Originální název:
Intereconomics
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0020-5346
Stát vydavatele:
Spolková republika Německo
Místo vydání:
Heidelberg
Vydavatel:
Springer
URL:
https://link.springer.com/journal/10272
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
14.06.2019 10:14 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1234
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -