Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NERUDOVÁ, D. -- HAMPEL, D. -- JANOVÁ, J. -- DOBRANSCHI, M. -- ROZMAHEL, P. Tax System Sustainability Evaluation: A Model for EU Countries. Intereconomics. 2019. sv. 54, č. 3, s. 138--141. ISSN 0020-5346. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-019-0811-6

Originální název: Tax System Sustainability Evaluation: A Model for EU Countries
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav účetnictví a daní
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Intereconomics
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 54
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání:
2019
Od strany:
138
Do strany:
141
Počet stran:
4
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
We follow the multi-dimensional approach to socio-economic sustainability and distinguish among the needs of society in the four dimensions that make up the basic pillars in our model. Thus, we focus on the sustainable development of the economy, society, environment and institutions.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-019-0811-6
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 14.06.2019 10:14 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1234
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Intereconomics. Heidelberg: ISSN 0020-5346.

Originální název:
Intereconomics
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0020-5346
Stát vydavatele:
Spolková republika Německo
Místo vydání:
Heidelberg
Vydavatel:
Springer
URL:
https://link.springer.com/journal/10272
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.06.2019 10:14 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -