Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SOCHOR, T. -- CHALUPOVÁ, N. Survey on Messaging in the Internet. In Cybernetics and Automation Control Theory Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 3 . Cham: Springer Switzerland, 2019, s. 127--136. ISBN 978-3-030-19812-1. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-19813-8_14

Originální název: Survey on Messaging in the Internet
Anglický název:
Autor: RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav informatiky
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Cybernetics and Automation Control Theory Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 3
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 127
Do strany: 136
Počet stran: 10
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: The prevailing messaging service in the internet has always been the electronic mail. Despite multiple potential competitors have emerged since it started in early 1970's, e-mail still has the highest share among users. The properties of e-mail and their major competitors are briefly reviewed in order to understand current challenges for e-mail. There are unconfirmed expectations for e-mail to weaken its position primarily among young generations. Therefore, prospects for a future for messaging services (not exclusively e-mail) are presented by results of a small-scale poll among more than 200 messaging users in universities.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-19813-8_14
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 10.06.2019 08:13 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Cybernetics and Automation Control Theory Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 3 . Cham: Springer Switzerland, 2019. ISBN 978-3-030-19812-1.

Originální název: Cybernetics and Automation Control Theory Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 3
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-030-19812-1
Nakladatel: Springer Switzerland
Místo vydání: Cham
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: 8th Computer Science On-line Conference (CSOC2019)
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 10.06.2019 08:12 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

8th Computer Science On-line Conference (CSOC2019). 2019, Zlín.

Originální název: 8th Computer Science On-line Conference (CSOC2019)
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Zlín
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 10.06.2019 08:12 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -