Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANOVÁ, J. -- HAMPEL, D. -- NERUDOVÁ, D. Design and validation of a tax sustainability index. European Journal of Operational Research. 2019. sv. 278, č. 3, s. 916--926. ISSN 0377-2217. URL: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.05.003

Originální název:
Design and validation of a tax sustainability index
Český název:
Autor: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu
Ústav účetnictví a daní
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
European Journal of Operational Research
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 278
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání: 2019
Od strany:
916
Do strany:
926
Počet stran: 11
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: Increasingly, indexes serve not only as descriptive but also as true decision support tools with the potential to influence important policies. These policies, however, may fail if based on a misinterpreted or doubted index. While a thorough index validation could significantly improve this situation, such validation is scarcely provided by socioeconomic studies presenting new indexes. The present study bridges this gap by providing a thorough index validation in the general case when a newly designed index (i) defines a new sustainability entity and (ii) serves not only as a relative but also as an absolute measure. We formulate the four-pillar tax sustainability concept based on which we design the tax sustainability index. To keep the index design objective, we employ official data only, limit professional judgments in the design process, and introduce an original technical weighting procedure. We verify the index design and develop a two-stage simulation-based validation. In particular, we validate (i) the compliance of the index with the tax sustainability concept and (ii) the tax sustainability thresholds and conditions. The suggested simulation procedures allow us to empirically validate the sustainability index despite limited data. The results show that tax sustainability cannot be achieved without sustainability in the institutional pillar. Hence, as thoroughly validated, the tax sustainability index may serve as a decision support tool enabling the implementation of sustainable tax practices at the national and EU levels.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.05.003
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
07.06.2019 14:31 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

European Journal of Operational Research. Amsterdam: ISSN 0377-2217.

Originální název:
European Journal of Operational Research
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
0377-2217
Stát vydavatele:
Nizozemské království
Místo vydání:
Amsterdam
Vydavatel: Elsevier Science BV
URL:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Poslední změna:
21.02.2013 10:50 (Mgr. Lukáš Plch)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -