Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HÁJEK, O. -- NOVOSÁK, J. -- JURČÍK, R. -- SPIESOVÁ, D. -- NOVOSÁKOVÁ, J. Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: veřejní a neveřejní příjemci podpory. Politická ekonomie. 2019. sv. 67, č. 2, s. 113--132. ISSN 0032-3233. URL: https://www.vse.cz/polek/1238

Originální název:
Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: veřejní a neveřejní příjemci podpory
Anglický název:
Autor:
RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
Jiří Novosák
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Daniela Spiesová
Jana Novosáková
Pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Politická ekonomie
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 67
Číslo periodika v rámci svazku: 2
Rok vydání: 2019
Od strany:
113
Do strany:
132
Počet stran: 20
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://www.vse.cz/polek/1238
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
07.06.2019 13:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
12345
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Politická ekonomie. Praha: ISSN 0032-3233.

Originální název:
Politická ekonomie
Druh publikace: Periodikum
ISSN:
0032-3233
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel: Oeconomica VŠE v Praze
URL:
https://www.vse.cz/polek/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: čeština
Klíčová slova:
čeština: obchod, účetnictví, politická ekonomie, mzdy, banky a bankovnictví, evropská měnová unie
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
41
1993Právo
41
1993
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
42
1994
Právo
42
1994
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
42
1994
Regionální ekonomika
43
1995
Právo
43
1995Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
43
1995
Regionální ekonomika
44
1996
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
44
1996
Regionální ekonomika
45
1997
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
46
1998
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
471999Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
48
2000Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
492001Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
50
2002Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
51
2003Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
522004Ekonomie
522004Ústav financí
52
2004
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
532005
Ekonomie
53
2005
Ústav financí
532005
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
54
2006
Ekonomie
542006Ústav financí
54
2006
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
55
2007
Ekonomie
552007
Ústav financí
55
2007
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
56
2008
Ekonomie
562008Ústav financí
562008
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
56
2008
Výzkumné centrum
572009
Ekonomie
572009
Ústav financí
57
2009
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
57
2009
Výzkumné centrum
582010
Ekonomie
58
2010
Ústav financí
58
2010
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
582010Výzkumné centrum
592011
Ekonomie
59
2011
Ústav financí
59
2011Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
59
2011
Výzkumné centrum
60
2012
Ekonomie
60
2012
Ústav financí
602012Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
602012Výzkumné centrum

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
KnihovníkTelefon
E-mail
Právo
117/1JUDr. Jana Mervartová
+420 545 132 631
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
421
+420 545 134 070
Regionální ekonomika
311
ÚRPE FRRMSIng. Jaroslava Zichová
+420 545 136 405
zichova@mendelu.cz
Ekonomie
110
ÚE PEF
+420 545 132 701
silvie.rysava@mendelu.cz
Ústav financí
118
+420 545 132 450
irena.mareckova@mendelu.cz
Výzkumné centrum
172
VYZC PEF
+420 545 132 703

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil: Ing. Pavel Breinek, Ph.D.
Poslední změna:
12.09.2017 13:27 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -