Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HANZELY, T. -- FARANA, R. -- KLIMEŠ, C. System for Automating the Search for Coloured Cells in Images. In Proceedings of the 20th International Carpathian Control Conference. New York: IEEE, 2019, ISBN 978-1-72810-701-1.

Originální název:
System for Automating the Search for Coloured Cells in Images
Český název:
Autor: Bc. Tomáš Hanzely
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Pracoviště:
Ústav informatiky
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Proceedings of the 20th International Carpathian Control Conference
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: The strategy of Industry 4.0 brings numerous tasks for automating activities until now performed by humans. Those activities mainly include tasks based on image analysis and computer vision. Our workplace deals with many tasks of this type. The paper presents results of a specific task - automating the search for coloured cells in images. The task takes its grounds from cooperation in biochemical research projects. Such research requires analysing a huge amount of cell samples, some of which are variously coloured in order to determine their ratio on the total number of cells. This analysis has been done by manual counting so far, which is very timeconsuming and whose accuracy has not been verified. Basic used algorithms are image segmentation, colour thresholding, and active contour analysis. Several methods have been tested with achieved detection accuracy of 414 cells out of 470. Further solution will deal with the division of the remaining cells. This process will take advantage of an artificial intelligence method and machine learning, most likely a neural network.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
03.06.2019 10:53 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Proceedings of the 20th International Carpathian Control Conference. New York: IEEE, 2019. ISBN 978-1-72810-701-1.

Originální název:
Proceedings of the 20th International Carpathian Control Conference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-1-72810-701-1
Nakladatel: IEEE
Místo vydání:
New York
Forma vydání: elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
20th International Carpathian Control Conference (ICCC)
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
03.06.2019 10:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

20th International Carpathian Control Conference (ICCC). 2019, Wieliczka.

Originální název:
20th International Carpathian Control Conference (ICCC)
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Wieliczka
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 03.06.2019 10:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -