Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GAJ, J. -- WALEK, B. -- KOTYRBA, M. -- FARANA, R. Comparison of a saturation flow method and an expert system to optimise traffic crossroads control. In Proceedings of the 20th International Carpathian Control Conference. New York: IEEE, 2019, ISBN 978-1-72810-701-1.

Originální název:
Comparison of a saturation flow method and an expert system to optimise traffic crossroads control
Český název:
Autor:
Jakub Gaj
Bogdan Walek
Martin Kotyrba
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Pracoviště:
Ústav informatiky
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník:
Proceedings of the 20th International Carpathian Control Conference
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: In this paper, we will focus on comparing the two methods for optimisation of intersection control. The first method is a saturation flow method, the second method is an expert system that divides the time for each vehicle a given crossing direction based on expert knowledge. For both methods, simulations are created based on real data of a selected crossroad in the city of Ostrava. Based on these simulations, the methods are compared. Subsequently, the comparison is evaluated together with a description of the advantages and disadvantages of the individual methods. The comparison is provided based on real traffic data of a selected crossroad in the city of Ostrava.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
03.06.2019 10:45 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Proceedings of the 20th International Carpathian Control Conference. New York: IEEE, 2019. ISBN 978-1-72810-701-1.

Originální název:
Proceedings of the 20th International Carpathian Control Conference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-1-72810-701-1
Nakladatel:
IEEE
Místo vydání:
New York
Forma vydání:
elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
20th International Carpathian Control Conference (ICCC)
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
03.06.2019 10:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

20th International Carpathian Control Conference (ICCC). 2019, Wieliczka.

Originální název:
20th International Carpathian Control Conference (ICCC)
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Wieliczka
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 03.06.2019 10:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
234
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -