Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KLEKA, A. -- FARANA, R. -- FORMÁNEK, I. Analysis of Behaviour Patterns of the Residents of a Smart House. In Software Engineering Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 1. Cham: Springer Switzerland, 2019, s. 48--54. ISBN 978-3-030-19806-0. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-19807-7_5

Originální název:
Analysis of Behaviour Patterns of the Residents of a Smart House
Český název:
Autor:
Antonín Kleka
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Ivo Formánek
Pracoviště:
Ústav informatiky
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Software Engineering Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 1
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
48
Do strany:
54
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
The market of smart homes, offices, generally smart buildings has been growing very much in recent years. At the same time, the market offers many opportunities for both technical applications and business cases. The paper shows how the smart homes technology data and its analysis can be used to determine the behaviour patterns of the residents; how the important data can be saved; how to compare the behaviour patterns with actual situation; how to evaluate the difference between the patterns and reality; how to calculate the intervention of the expert systems; how to inform about a change in behaviour of the residents; how to report an alarm when house space seems being disrupted and how to react when serious malfunctions occurs. A fuzzy-expert system was used with benefit for these tasks.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-19807-7_5
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 03.06.2019 09:09 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Software Engineering Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 1. Cham: Springer Switzerland, 2019. ISBN 978-3-030-19806-0.

Originální název:
Software Engineering Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 1
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-030-19806-0
Nakladatel: Springer Switzerland
Místo vydání:
Cham
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
8th Computer Science On-line Conference
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
03.06.2019 09:09 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

8th Computer Science On-line Conference. 2019, Zlín.

Originální název: 8th Computer Science On-line Conference
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Zlín
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
03.06.2019 09:09 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -