Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BARTAS, M. -- ČUTOVÁ, M. -- BRÁZDA, V. -- KAURA, P. -- ŠŤASTNÝ, J. -- KOLOMAZNÍK, J. -- COUFAL, J. -- GOSWAMI, P. -- ČERVEŇ, J. -- PEČINKA, P. The Presence and Localization of G-Quadruplex Forming Sequences in the Domain of Bacteria. Molecules. 2019. sv. 24, č. 9, s. 1--13. ISSN 1420-3049. URL: https://www.mdpi.com/1420-3049/24/9/1711

Originální název: The Presence and Localization of G-Quadruplex Forming Sequences in the Domain of Bacteria
Český název:
Autor: Martin Bartas
Michaela Čutová
Václav Brázda
Patrik Kaura
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Ing. Jan Kolomazník, Ph.D.
Jan Coufal
Patrik Goswami
Jiří Červeň
Petr Pečinka
Pracoviště: Ústav informatiky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Molecules
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 24
Číslo periodika v rámci svazku: 9
Rok vydání: 2019
Od strany: 1
Do strany: 13
Počet stran: 13
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science: 469518100070
Kód EID dle Scopus: 31052562
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: The role of local DNA structures in the regulation of basic cellular processes is an emerging field of research. Amongst local non-B DNA structures, the significance of G-quadruplexes was demonstrated in the last decade, and their presence and functional relevance has been demonstrated in many genomes, including humans. In this study, we analyzed the presence and locations of G-quadruplex-forming sequences by G4Hunter in all complete bacterial genomes available in the NCBI database. G-quadruplex-forming sequences were identified in all species, however the frequency differed significantly across evolutionary groups. The highest frequency of G-quadruplex forming sequences was detected in the subgroup Deinococcus-Thermus, and the lowest frequency in Thermotogae. G-quadruplex forming sequences are non-randomly distributed and are favored in various evolutionary groups. G-quadruplex-forming sequences are enriched in ncRNA segments followed by mRNAs. Analyses of surrounding sequences showed G-quadruplex-forming sequences around tRNA and regulatory sequences. These data point to the unique and non-random localization of G-quadruplex-forming sequences in bacterial genomes.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: G-quadruplex-forming sequences
Obor výsledku: Computer sciences, information science, bioinformathics
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://www.mdpi.com/1420-3049/24/9/1711
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 10.07.2019 20:33 (prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Molecules. Postfach: ISSN 1420-3049.

Originální název: Molecules
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1420-3049
Stát vydavatele: Švýcarská konfederace
Místo vydání: Postfach
Vydavatel: MDPI AG (Molecular Diversity Preservation International-MDPI), Postfach, Basel, 4005 Switzerland
URL: http://www.mdpi.com/journal/molecules
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Poslední změna: 09.04.2013 15:28 (Bc. Vladimíra Perlová)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -