Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DAŘENA, F. VecText: Converting Documents to Vectors. IAENG International Journal of Computer Science. 2019. sv. 46, č. 2, s. 170--177. ISSN 1819-656X. URL: http://www.iaeng.org/IJCS/issues_v46/issue_2/IJCS_46_2_05.pdf

Originální název:
VecText: Converting Documents to Vectors
Český název:
Autor:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav informatiky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
IAENG International Journal of Computer Science
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
46
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2019
Od strany: 170
Do strany: 177
Počet stran: 8
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
This paper introduces a software applicationVecText that is used to convert raw text data into a struc-tured format suitable for various data mining tools. VecTextsupports most of the common operations needed for text datapreprocessing as well as not very usual functions. Its graph-ical user interface enables user-friendly software employmentwithout requiring specialized technical skills and knowledgeof a particular programming language together with its librarynames and functions. The command line interface mode, wherethe options are specified using the command line parameters,enables incorporating the application into a more complicateddata mining process integrating several software packages orperforming multiple conversions in a batch. Besides introducingthe tool, the paper also summarizes various techniques that arebeing applied when deriving a structured representation of textsin the form of a document-term matrix and compares severalpopular text mining frameworks and tools.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://www.iaeng.org/IJCS/issues_v46/issue_2/IJCS_46_2_05.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
27.05.2019 15:34 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

IAENG International Journal of Computer Science. Hong Kong: ISSN 1819-656X.

Originální název: IAENG International Journal of Computer Science
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1819-656X
Stát vydavatele: Čínská lidová republika
Místo vydání:
Hong Kong
Vydavatel:
International Association of Engineers
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
27.05.2019 15:34 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -