Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VALIŠ, D. -- FORBELSKÁ, M. -- VINTR, Z. -- HASILOVÁ, K. -- LEUCHTER, J. Platinum thermometer failure estimation based on dynamic linear models. Engineering Failure Analysis. 2019. sv. 101, č. July, s. 418--435. ISSN 1350-6307. URL: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2019.03.024

Originální název:
Platinum thermometer failure estimation based on dynamic linear models
Český název:
Autor:
doc. Ing. David Vališ, Ph.D.
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
Zdeněk Vintr
Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D.
Jan Leuchter
Pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Engineering Failure Analysis
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
101
Číslo periodika v rámci svazku:
July
Rok vydání:
2019
Od strany: 418
Do strany:
435
Počet stran:
18
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: The observation of a technical system condition is closely related to the estimation of its reliability. Theoretical analyses are very often not sufficient, and due to time pressure we are usually made to use accelerated reliability tests. In our article we present the results of an accelerated reliability test performed by the platinum thermal sensor Pt-100. Within the scope of the accelerated test we tested the equivalent of ten-year system operation using the Pt-100. Due to the length and the specific format of the test it was possible to record several failures occurring in the set of the observed/tested Pt-100 sensors. The recorded test results were further analysed and processed applying a time-series analysis. We apply modern and nontrivial dynamic linear models (DLM) based on back propagation recursors. The achieved results using the test and data analysis have not been known yet for the Pt-100 type.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2019.03.024
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 17.05.2019 15:29 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Engineering Failure Analysis. Oxford: ISSN 1350-6307.

Originální název:
Engineering Failure Analysis
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1350-6307
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
Oxford
Vydavatel:
Pergamon-Elsevier Science Ltd.
URL:
https://www.journals.elsevier.com/engineering-failure-analysis
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
16.05.2018 13:25 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -