Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUNDELOVÁ, J. Benefits and limits of the use of photography for the development of environmental awareness. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 40--44. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/01_sbornik%20RaOP%202019.pdf

Originální název:
Benefits and limits of the use of photography for the development of environmental awareness
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav práva a humanitních věd
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany: 40
Do strany: 44
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: In this paper are discussed benefits and limits of the use of photography for the environmental education in all levels of educational system, in the professional life (e.g. in the environmental education as a part of corporate social responsibility) as well as in the public courses focused on ecological topics and activities. This paper brings a SWOT analysis of the use of photography in environmental education which can be a useful instrument for lecturers who have a goal to provide the successful environmental education and training based on personal development and critical thinking.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/01_sbornik%20RaOP%202019.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
15.05.2019 10:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-659-3.

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-659-3
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 15.05.2019 10:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand. 2019, Křtiny.

Originální název: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Křtiny
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.05.2019 10:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -