Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HÁLA, T. Czech and Slovak Typesetting Rules. In TeX stary ale jary: Trwalość TeXnologii typogaficznych. Toruň: Polska Grupa Użytkowników Systemu TeX, 2019, s. 3.

Originální název:
Czech and Slovak Typesetting Rules
Český název:
Autor: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Pracoviště: Ústav informatiky
Druh publikace: abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
TeX stary ale jary: Trwalość TeXnologii typogaficznych
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
3
Do strany:
3
Počet stran:
1
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
This talk brings a review of main typesetting rules for Czech and Slovak language. Typesetting rules for Czech and for Slovak language have been developed for more than one hundered years and were changed over time. Various documents, like state norms, professional norms, related language rules etc. describing this development are briefly reviewed. Mainly, the talk will put stress on correct writing of the following typesetting items: hyphen, dashes, quotation marks, percent and promile sign, other signs, scores, scales, abbreviations, numbers, date, time, etc. We found out that, with a few exceptions, typesetting rules are used for both languages by the same way. On the other hand, some of these items in Czech and Slovak typesetting rules differ considerably from those in other languages, comparisons of some of them will be mentioned, too. As a typesetting should be user friendly and comfortable especially for ordinary users, some snippets of TeX or ConTeXt code reflecting Czech and Slovak typesetting rules and needs will be shown.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 10.05.2019 08:45 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
12345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

TeX stary ale jary: Trwalość TeXnologii typogaficznych. Toruň: Polska Grupa Użytkowników Systemu TeX, 2019.

Originální název:
TeX stary ale jary: Trwalość TeXnologii typogaficznych
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
Polska Grupa Użytkowników Systemu TeX
Místo vydání: Toruň
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
BachoTeX 2019
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.05.2019 08:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

BachoTeX 2019. 2019, Brodnica.

Originální název: BachoTeX 2019
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brodnica
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 10.05.2019 08:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -