Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČERNÝ, J. The perspectives of demographic changes in the central European labour market. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth (IBIMA 2018) . Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 3773--3783. ISBN 978-0-9998551-1-9. URL: https://ibima.org/accepted-paper/the-perspectives-of-demographic-changes-in-the-central-european-labour-market/

Originální název:
The perspectives of demographic changes in the central European labour market
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník:
Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth (IBIMA 2018)
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
3773
Do strany:
3783
Počet stran: 11
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: Changes in the number of a population have a significant impact on the demographic structure of the country and affect functioning of the society. Although these changes are longitudinal, the demand for actions, affecting the future, is immediate caused by the long-term approval process. In the study were examined structures of population in Central Europe and age-related policies with focus on the labour market. Our findings suggest that the impact of pension reforms has various effects on the participation rate of seniors aged 65-74. The paper suggests potential areas of development of the labour and the structural changes of the society.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://ibima.org/accepted-paper/the-perspectives-of-demographic-changes-in-the-central-european-labour-market/
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 02.05.2019 12:22 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth (IBIMA 2018) . Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. ISBN 978-0-9998551-1-9.

Originální název:
Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth (IBIMA 2018)
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-0-9998551-1-9
Nakladatel:
International Business Information Management Association (IBIMA)
Místo vydání:
Norristown
Forma vydání: elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
32nd International Business Information Management Association Conference – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth (IBIMA 2018)
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
02.05.2019 12:21 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

32nd International Business Information Management Association Conference – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth (IBIMA 2018). 2018, Sevilla.

Originální název:
32nd International Business Information Management Association Conference – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth (IBIMA 2018)
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Sevilla
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2018
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
02.05.2019 12:21 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -