Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

Materiály Red Hat ACADEMY.  [jiný]. 2019.

Originální název:
Materiály Red Hat ACADEMY
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav informatiky
Druh publikace:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
Druh nosiče:
jiný
ISBN:
Verze:
Místo vydání:
Rok zveřejnění:
2019
Název objednavatele:
Identifikační číslo nosiče:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Poslední změna:
01.05.2019 10:56 (Ing. Jiří Balej, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -