Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

Materiály Red Hat ACADEMY.  [jiný]. 2019.

Originální název: Materiály Red Hat ACADEMY
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Ústav informatiky
Druh publikace: elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
Druh nosiče: jiný
ISBN:
Verze:
Místo vydání:
Rok zveřejnění: 2019
Název objednavatele:
Identifikační číslo nosiče:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Poslední změna: 01.05.2019 10:56 (Ing. Jiří Balej, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -