Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VISKOTOVÁ, L. -- HAMPEL, D. Statistics Born in Brewery. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2019. sv. 65, č. 2, s. 58--64. ISSN 0023-5830. URL: http://www.kvasnyprumysl.eu/index.php/kp/article/view/128

Originální název:
Statistics Born in Brewery
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
65
Číslo periodika v rámci svazku: 2
Rok vydání: 2019
Od strany:
58
Do strany:
64
Počet stran:
7
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
One of the most important statistical tools is the t-test and its associated Student distribution. These techniques resulted from the work of W. S. Gosset, who published under the pseudonym Student. This paper presents the biographical facts and context of Gosset's statistical research with his work at the Guinness Brewery. Gosset's collaboration with important personalities of that time and his work are described. His core article, which laid the foundations of the small sample theory, is discussed in more detail.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://www.kvasnyprumysl.eu/index.php/kp/article/view/128
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.04.2019 14:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. Praha: ISSN 0023-5830.

Originální název:
Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
0023-5830
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
URL:
http://www.kvasnyprumysl.cz
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: pivovarnictví, sladařský průmysl, sladovnictví, pivovarský průmysl, pivo, kvasný průmysl
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
391993
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
39
1993Ústav vinohradnictví a vinařství
41
1995
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
411995Ústav vinohradnictví a vinařství
42
1996
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
421996Ústav vinohradnictví a vinařství
43
1997Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
431997Ústav vinohradnictví a vinařství
441998Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
451999Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
46
2000
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
47
2001Ústřední knihovna - ÚK Brno
472001Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
482002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
482002
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
49
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2003
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
50
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
50
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
502004Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
51
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
51
2005
Šlechtění rostlin
512005
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
51
2005
Posklizňové technologie zahradních produktů
52
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
522006Šlechtění rostlin
52
2006
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
532007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2007
Šlechtění rostlin
53
2007
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
542008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2008Management
54
2008Šlechtění rostlin
542008Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
55
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2009
Management
55
2009
Šlechtění rostlin
552009
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
562010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2010
Management
56
2010Šlechtění rostlin
562010Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
57
2011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
572011Management
572011
Šlechtění rostlin
57
2011
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
582012Ústřední knihovna - ÚK Lednice
582012Informační centrum-čítárna časopisů
58
2012
Management
58
2012
Šlechtění rostlin
582012Technologie potravin-technologie rostlinné výroby

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
234/1
doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.
+420 545 133 194
kucerova@mendelu.cz
Ústav vinohradnictví a vinařství
556
ÚVV ZF
+420 519 367 250
luksova@zf.mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
Veronika Jandová, DiS.+420 545 135 035
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039
lenka.cadilkova@mendelu.cz
Šlechtění rostlin219/4ÚPŠRR AF+420 545 133 132prudik@mendelu.cz
Posklizňové technologie zahradních produktů
555ÚPTZP ZF+420 519 367 260
Management112
+420 545 132 501
hahal@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 21.10.2017 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
23
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -