Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ESOGWA NWACHUKWU, C. -- CHLÁDKOVÁ, H. Firm resources, strategic analysis capability and strategic performance: Organisational structure as moderator. International Journal for Quality Research. 2019. sv. 13, č. 1, s. 75--94. ISSN 1800-6450. URL: http://ijqr.net/journal/v13-n1/5.pdf

Originální název: Firm resources, strategic analysis capability and strategic performance: Organisational structure as moderator
Český název:
Autor: Chijioke Esogwa Nwachukwu, Ph.D.
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav managementu
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: International Journal for Quality Research
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
13
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2019
Od strany: 75
Do strany:
94
Počet stran:
20
Poddruh: článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: Understanding the impact of efficient utilization of firm resources and capabilities is important to achieve and sustain strategic performance. This paper examines firm resources, strategic analysis capability and the moderating role of organisational structure in the relationship between firm resources, strategic analysis capability and strategic performance. The study adopts a survey method to collect data from 105 employees on managerial levels of the four multinational firms operating in the mobile telecommunication sector in Nigeria. The results suggest that human resources, financial resources, strategic analysis capability has a positive and significant relationship with strategic performance. Additionally, organisational structure moderates the relationship between human resources, financial resources, strategic analysis capability and strategic performance. The authors concluded that by recognising the impact of organisational structure on human resources, financial resources and strategic analysis capability, managers/executives can significantly enhance strategic performance.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://ijqr.net/journal/v13-n1/5.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.04.2019 09:32 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

International Journal for Quality Research. Podgorica: ISSN 1800-6450.

Originální název:
International Journal for Quality Research
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1800-6450
Stát vydavatele: Srbsko a Černá Hora
Místo vydání:
Podgorica
Vydavatel:
University of Montenegro
URL:
http://ijqr.net/index.php
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Chijioke Esogwa Nwachukwu, Ph.D.
Poslední změna:
25.01.2018 15:45 (Kateřina Šebková, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -