Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DAŘENA, F. -- FOLTÝNEK, T. -- LANGOVÁ, K. -- POKORNÝ, M. Odborá anglická terminologie IS/ICT. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-644-9.

Originální název: Odborá anglická terminologie IS/ICT
Anglický název:
Autor: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
PhDr. Karmen Langová
Martin Pokorný
Pracoviště: Ústav informatiky
Druh publikace: odborná kniha
ISBN: 978-80-7509-644-9
Typ nakladatele: běžný vydavatelský dům
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání: Brno
Stát: Česká republika
Forma vydání: elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Poslední změna: 29.04.2019 09:21 (doc. Ing. František Dařena, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -