Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STOJANOV, R. a kol. Who cares about ocean acidification in the Plasticene?. Ocean & Coastal Management. 2019. sv. 174, č. 15 May, s. 170--180. ISSN 0964-5691. URL: https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.03.020

Originální název: Who cares about ocean acidification in the Plasticene?
Český název:
Autor: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav informatiky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Ocean & Coastal Management
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
174
Číslo periodika v rámci svazku:
15 May
Rok vydání:
2019
Od strany: 170
Do strany:
180
Počet stran: 11
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Plastics is all the rage, and mitigating marine litter is topping the agenda for nations pushing issues such as ocean acidification, or even climate change, away from the public consciousness. We are personally directly affected by plastics and charismatic megafauna is dying from it, and it is something that appears to be doable. So, who cares about the issue of ocean acidification anymore? We all should. The challenge is dual in the fact that is both invisible to the naked eye and therefore not felt like a pressing issue to the public, thereby not reaching the top of the agenda of policy makers; but also that it is framed in the climate change narrative of fear - whereby it instills in a fight-or-flight response in the public, resulting in their avoidance of the issue because they feel they are unable to take action that have results. In this article, we argue that the effective global environmental governance of ocean acidification, though critical to address, mitigate against and adapt to, is hindered by the both this lack of perception of urgency in the general public, fueled by a lack of media coverage, as well as a fight-or-flight response resulting from fear. We compare this to the more media friendly and plastics problem that is tangible and manageable. We report on a media plots of plastics and ocean acidification coverage over time and argue that the issue needs to be detangled from climate change and framed as its own issue to reach the agenda at a global level, making it manageable to assess and even care about for policy makers and the public alike?
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.03.020
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
07.05.2019 13:04 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Ocean & Coastal Management. Oxford: ISSN 0964-5691.

Originální název: Ocean & Coastal Management
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0964-5691
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
Oxford
Vydavatel:
Elsevier Science Ltd.
URL: https://www.sciencedirect.com/journal/ocean-and-coastal-management
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
07.05.2019 13:04 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -