Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SOLILOVÁ, V. -- NERUDOVÁ, D. -- LITZMAN, M. Financial Transaction Tax: The Brexit - an Opportunity or Threat?. Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 2019. sv. 67, č. 3, s. 223--244. ISSN 0013-3035. URL: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=16791

Originální název:
Financial Transaction Tax: The Brexit - an Opportunity or Threat?
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav účetnictví a daní
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
67
Číslo periodika v rámci svazku: 3
Rok vydání: 2019
Od strany: 223
Do strany:
244
Počet stran: 22
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
The European Union faces the biggest change in her history - Brexit. The United Kingdom is leaving the EU and therefore its integrated capital market. Never before in the history of the EU has a Member State left the club, therefore the reactions of the Internal Market, economies of the rest EU Member States, and financial markets are unpredictable. Since 2012, the Coalition of the Willing would like to implement the financial transaction tax (FTT) but currently they pause before the question of how the Brexit will change the potential FTT revenues of the Coalition of the Willing. Based on the research we can conclude that the Brexit will have a negative or positive impact on the potential FTT revenues with dependence on a relocation of financial markets outside of United Kingdom. Moreover, the FTT can be considered as a sustainability-oriented tax-based own resources for a reform of the EU budget.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=16791
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
24.04.2019 11:25 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Bratislava: ISSN 0013-3035.

Originální název:
Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting
Druh publikace:
Periodikum (tištěný text)
ISSN:
0013-3035
Stát vydavatele:
Slovenská republika
Místo vydání:
Bratislava
Vydavatel:
Ekonomický ústav SAV
URL:
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=34
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: hospodářská politika, bankovnictví, měnová politika, ekonomická teorie, prognóza
Ročníky:
VolumeRočníkLokace
42
1994
Management
42
1994
Regionální ekonomika
43
1995
Management
431995Regionální ekonomika
44
1996
Regionální ekonomika
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
532005
Ekonomie
542006
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Ekonomie
55
2007Informační centrum-čítárna časopisů
552007Ekonomie
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Ekonomie
56
2008
Výzkumné centrum
572009Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009Ekonomie
572009
Výzkumné centrum
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Ekonomie
58
2010
Výzkumné centrum
592011
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Ekonomie
59
2011Výzkumné centrum

Dílčí knihovny
Název
ČísloÚstavKnihovníkTelefon
E-mail
Management
112
+420 545 132 501
Regionální ekonomika
311
ÚRPE FRRMSIng. Jaroslava Zichová+420 545 136 405zichova@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4
+420 545 135 039
lenka.cadilkova@mendelu.cz
Ekonomie
110ÚE PEF
+420 545 132 701
Výzkumné centrum
172
VYZC PEFLucie Kamenická, DiS.
+420 545 132 703

Odpovědná osoba:
Helena Antonínová
Poslední změna: 26.01.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -