Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CISCO, I. Cisco Networking Academy. CCNA R&S: Routing and Swtching Essentials.  [online]. 2019. URL: http://www.netacad.com.

Originální název:
Cisco Networking Academy. CCNA R&S: Routing and Swtching Essentials
Anglický název:
Autor:
Inc Cisco
Pracoviště: Ústav informatiky
Druh publikace:
audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
Typ:
audio
Druh nosiče:
online
Rok zveřejnění:
2019
URL: http://www.netacad.com
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Poslední změna:
23.04.2019 14:54 (doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -