Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CISCO, I. Cisco Networking Academy. CCNA R&S: Routing and Swtching Essentials.  [online]. 2019. URL: http://www.netacad.com.

Originální název: Cisco Networking Academy. CCNA R&S: Routing and Swtching Essentials
Anglický název:
Autor: Inc Cisco
Pracoviště: Ústav informatiky
Druh publikace: audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
Typ: audio
Druh nosiče: online
Rok zveřejnění: 2019
URL: http://www.netacad.com
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Poslední změna: 23. 04. 2019, 14:54 (RNDr. Tomáš Sochor, CSc.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -