Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SOLILOVÁ, V. -- NERUDOVÁ, D. Transferové ceny - Unikátní komplexní zpracování problematiky / Praktické pojetí formou případových studií. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 316 s. ISBN 978-80-7598-169-1.

Originální název: Transferové ceny - Unikátní komplexní zpracování problematiky / Praktické pojetí formou případových studií.
Anglický název:
Autor: Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav účetnictví a daní
Druh publikace: odborná kniha
ISBN: 978-80-7598-169-1
Typ nakladatele: renomovaný vydavatelský dům
Nakladatel: Wolters Kluwer ČR
Místo vydání: Praha
Stát: Česká republika
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran: 316
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Poslední změna: 03.04.2019 10:27 (Ing. Veronika Solilová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -