Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SOLILOVÁ, V. -- NERUDOVÁ, D. Transferové ceny - Unikátní komplexní zpracování problematiky / Praktické pojetí formou případových studií. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 316 s. ISBN 978-80-7598-169-1.

Originální název: Transferové ceny - Unikátní komplexní zpracování problematiky / Praktické pojetí formou případových studií.
Anglický název:
Autor:
Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav účetnictví a daní
Druh publikace:
odborná kniha
ISBN:
978-80-7598-169-1
Typ nakladatele: renomovaný vydavatelský dům
Nakladatel:
Wolters Kluwer ČR
Místo vydání:
Praha
Stát: Česká republika
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
316
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -