Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HUBER, P. -- PENNERSTORFER, D. Special Issue: Digitalization, Urban Sprawl and Regional Economics - Selected Papers of the 10th WIFO Regional Economics Workshop at the Austrian Institute of Economic Research, Vienna, 25-26 September 2017. Empirica. 2019. sv. 46, č. 1, s. 1--3. ISSN 0340-8744. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10663-018-9429-3

Originální název:
Special Issue: Digitalization, Urban Sprawl and Regional Economics - Selected Papers of the 10th WIFO Regional Economics Workshop at the Austrian Institute of Economic Research, Vienna, 25-26 September 2017
Český název:
Autor: Dr. Mgr. Peter Huber
Dieter Pennerstorfer
Pracoviště: Výzkumné centrum
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Empirica
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
46
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2019
Od strany:
1
Do strany:
3
Počet stran:
3
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
This special issue collects a series of papers presented at the 10th WIFO Regional Economics Workshop, organized by the Austrian Institute for Economic Research (WIFO) in 2017. This annual workshop aims to bring together young researchers in regional economics and regional science to present and discuss their recent research with both young and more senior scholars. It has received invaluable support from Prof. Geoffrey Hewings, who has encouraged this workshop through his active participation ever since its beginnings in 2008. Due to Prof. Hewings support, the workshop has grown considerable regarding the number of presentations and participants and is now able to successfully address both a national and an international audience. The papers collected in the current special issue document this by providing novel results on regional mobility research and on regional development in general.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10663-018-9429-3
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
01.03.2019 10:23 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Empirica. Dordrecht: ISSN 0340-8744.

Originální název:
Empirica
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0340-8744
Stát vydavatele:
Nizozemské království
Místo vydání:
Dordrecht
Vydavatel:
Springer Netherlands
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
23.11.2016 08:44 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -