Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NERUDOVÁ, D. -- DOBRANSCHI, M. Alternative method to measure the VAT gap in the EU: Stochastic tax frontier model approach. PLoS One. 2019. sv. 14, č. 1, ISSN 1932-6203. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0211317

Originální název:
Alternative method to measure the VAT gap in the EU: Stochastic tax frontier model approach
Český název:
Autor:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Marian Dobranschi, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav účetnictví a daní
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
PLoS One
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2019
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 38
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
In this paper, we pursue an alternative method to measure the Value Added Tax gap in the European Union using the stochastic tax frontier model. We use the Value Added Tax total tax liability as the input to estimate the optimal frontier of the Value Added Tax, as well as to predict technical inefficiency. Using the latest innovations of the stochastic frontier approach, we aim to obtain the accurate size of the Value Added Tax gap in the EU-26 countries and contrast them with extant estimates. The obtained estimates of the Value Added Tax gap using the stochastic tax frontier model are different from the estimates produced by the top-down method to calculate the Value Added Tax gap in the EU. Moreover, the stochastic tax frontier approach allows us to disentangle the Value Added Tax gap, which is time dependent, from the persistent Value Added Tax gap, which is country specific. The stochastic tax frontier model allows us to test the effect of exogenous factors on the technical inefficiency of the Value Added Tax and propose appropriate policy recommendations.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0211317
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.02.2019 07:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

PLoS One. ISSN 1932-6203.

Originální název:
PLoS One
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1932-6203
Stát vydavatele:
Spojené státy americké
Místo vydání:
Vydavatel:
Public Library of Science
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Josef Zehnálek, CSc.
Poslední změna:
14.03.2012 20:32 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -