Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUBINEC, K. -- STREJČEK, P. Jaký je reálný vliv cen ropy na ekonomiky států Perského zálivu?. Energetika. 2019. sv. 69, s. 63--68. ISSN 0375-8842.

Originální název: Jaký je reálný vliv cen ropy na ekonomiky států Perského zálivu?
Anglický název:
What is the real impact of oil on the economies of the Gulf States?
Autor: Ing. Kryštof Kubinec
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA
Pracoviště:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav managementu
Ústav financí
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Energetika
Charakter článku:
odborné sdělení
Číslo svazku (ročník):
69
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2019
Od strany: 63
Do strany:
68
Počet stran:
6
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Hlavním cílem článku je zjišťování vlivů cen ropy na ekonomiky států Zálivu (SAE, Bahrajn, Saudská Arábie, Omán, Katar a Kuvajt) skrze hlavní ekonomické ukazatele. K tomu je použita regresní analýza, kdy vysvětlující proměnnou jsou ceny za barel ropy na světových trzích a vysvětlovanou proměnnou jsou makroukazatele ekonomik jednotlivých států zálivu. Poslední část článku je věnována snižujícím se příjmům z produkce ropy těchto států a zavádění opatření těchto států proti těmto trendům.
Popis v anglickém jazyce:
The main aim of the article is to study the influence of oil prices on the economies of the Gulf states (The United Arab Emirates, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Qatar and Kuwait) through the main economic indicators. For this is used regression analysis where the explanatory variable is the prices for barrels of oil on world markets and the explained variable are the macroeconomic indicators of individual Gulf states. The last part of the article is devoted to the declining revenues from crude-oil production of these states and the measures taken by the Gulf states against these trends.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: Oil prices, GCC, Government debt, Economic indicators, Crude oil, Regression analysis, Petroleum, Persian Gulf states, Oil, GDP, Export, Economy
čeština: Státní dluh, Perský záliv, GCC, Ekonomika, Import, Ropa, HDP, Regresní analýza, Ekonomické ukazatele, GCC analýza, Ceny ropy, Export
Obor výsledku: Economics and Business
Finance
Applied Economics, Econometrics
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Ing. Kryštof Kubinec
Poslední změna:
16.02.2019 13:11 (Ing. Kryštof Kubinec)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
špatné
dobré
        
nezajímavé
zajímavé
Hodnotilo: 1Průměr: 5.00
        
Hodnotilo: 1
Průměr: 5.00
1
2
345
        
1
2345
laické
odborné
        
teoretické
černá
praktické
Hodnotilo: 1Průměr: 5.00
        
Hodnotilo: 1
Průměr: 5.00


Bližší určení zdroje:

Energetika. ISSN 0375-8842.

Originální název: Energetika
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0375-8842
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Vydavatel:
Český svaz zaměstnavatelův energetice
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA
Poslední změna: 14.03.2012 20:43 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -