Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

Aplimat 18th Conference on Applied Mathematics. 2019, Bratislava (CZ).

Originální název: Aplimat 18th Conference on Applied Mathematics
Anglický název:
Organizátor:
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Bratislava
Pořadatel: STU Bratislava
Stát: Česká republika
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference: vědecká konference
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: RNDr. Dana Říhová, Ph.D.
Poslední změna: 12.02.2019 09:47 (RNDr. Dana Říhová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -