Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

Aplimat 18th Conference on Applied Mathematics. 2019, Bratislava (CZ).

Originální název:
Aplimat 18th Conference on Applied Mathematics
Anglický název:
Organizátor:
Pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Bratislava
Pořadatel:
STU Bratislava
Stát:
Česká republika
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference:
vědecká konference
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.02.2019 09:47 (RNDr. Dana Říhová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -