Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŘÍHOVÁ, D. Several Products of Financial Mathematics as Linear Difference Equations. In Aplimat 2019 18th Conference on Applied Mathematics: Book of abstracts. 1. vyd. Bratislava: Publishing House Slovak Chemistry Library STU, 2019, s. 119. ISBN 978-80-8208-006-6.

Originální název:
Several Products of Financial Mathematics as Linear Difference Equations
Český název:
Autor:
RNDr. Dana Říhová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Aplimat 2019 18th Conference on Applied Mathematics: Book of abstracts
Charakter článku: odborné sdělení
Číslo části:
Od strany:
119
Do strany:
119
Počet stran:
1
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: This paper focuses on applications of linear difference equations of the first order in the field of finance. The values of financial products are given as a sequence of values observed at discrete time intervals and a number of models can be expressed by the recursion between two consecutive elements of the sequence where the initial value of the first element is given. The formulas used in finance represent the rule for calculating the n-th element of such a sequence and are usually derived from the recurrence using the properties of a geometric sequence, especially the sum of a geometric sequence. But this recursive rule constitutes a difference equation which is linear of the first order with constant coefficients. The initial condition is usually given by the first element of the sequence. To find the functional notation for the n-th element of the above sequence means to solve the appropriate difference equation. In this contribution a basic linear difference equation of the first order appearing in financial mathematics is presented and its general solution is derived. It is shown that this solution represents an universal formula for calculating some financial products. Using this solution we express appropriate formulas of finance, namely compound interest, the future value of annuities due and ordinary annuities called long-term savings, the present value of annuities due and ordinary annuities referred to as rents and finally loan amortization. Consequently we have obtained important formulas occurring in finance by means of applying the solution of difference equation without using the properties of a geometric sequence which is common.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: loan amortization, present value of an annuity, future value of an annuity, ordinary annuity, annuity due, compound interest, linear difference equations
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.02.2019 09:47 (RNDr. Dana Říhová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Aplimat 2019 18th Conference on Applied Mathematics: Book of abstracts. 1. vyd. Bratislava: Publishing House Slovak Chemistry Library STU, 2019. ISBN 978-80-8208-006-6.

Originální název:
Aplimat 2019 18th Conference on Applied Mathematics: Book of abstracts
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-8208-006-6
Nakladatel: Publishing House Slovak Chemistry Library STU
Místo vydání: Bratislava
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Aplimat 18th Conference on Applied Mathematics
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
RNDr. Dana Říhová, Ph.D.
Poslední změna:
12.02.2019 09:50 (RNDr. Dana Říhová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Aplimat 18th Conference on Applied Mathematics. 2019, Bratislava (CZ).

Originální název:
Aplimat 18th Conference on Applied Mathematics
Anglický název:
Organizátor:
Pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Bratislava
Pořadatel: STU Bratislava
Stát: Česká republika
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
vědecká konference
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.02.2019 09:47 (RNDr. Dana Říhová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -