Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŘÍHOVÁ, D. Several Products of Financial Mathematics as Linear Difference Equations. In APLIMAT 2019: Proceedings. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 992--1000. ISBN 978-80-227-4884-1.

Originální název:
Several Products of Financial Mathematics as Linear Difference Equations
Český název:
Autor: RNDr. Dana Říhová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník:
APLIMAT 2019: Proceedings
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
992
Do strany:
1000
Počet stran:
9
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: This paper focuses on applications of linear difference equations in the field of finance. A basic linear difference equation of the first order appearing in financial mathematics is described and its general solution is derived. It is shown that this solution represents an universal formula for calculating some financial products. Finally, using this solution we express appropriate formulas of finance, namely compound interest, the future and the present value of annuity due and ordinary annuity and loan amortization.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
11.02.2019 15:05 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1234
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

APLIMAT 2019: Proceedings. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-227-4884-1.

Originální název:
APLIMAT 2019: Proceedings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-227-4884-1
Nakladatel:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Místo vydání:
Bratislava
Forma vydání: elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
18th Conference of Applied Mathematics APLIMAT 2019
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 11.02.2019 15:05 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

18th Conference of Applied Mathematics APLIMAT 2019. 2019, Bratislava.

Originální název:
18th Conference of Applied Mathematics APLIMAT 2019
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Bratislava
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 11.02.2019 15:05 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -