Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CAMPOS, N F. -- FIDRMUC, J. -- KORHONEN, I. Business cycle synchronisation and currency unions: A review of the econometric evidence using meta-analysis. International Review of Financial Analysis. 2019. sv. 61, č. January, s. 274--283. ISSN 1057-5219. URL: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.11.012

Originální název: Business cycle synchronisation and currency unions: A review of the econometric evidence using meta-analysis
Český název:
Autor: Nauro F Campos
prof. Dr. Ing. Jarko Fidrmuc
Iikka Korhonen
Pracoviště: Ústav financí
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: International Review of Financial Analysis
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 61
Číslo periodika v rámci svazku: January
Rok vydání: 2019
Od strany: 274
Do strany: 283
Počet stran: 10
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: This paper offers a systematic evaluation of the evidence on the effects of currency unions on the synchronisation of economic activity. Focusing on Europe, we construct a database of about 3000 business cycles synchronisation coefficients including their design and estimation characteristics. We find that: (1) synchronisation increased from about 0.4 before the introduction of the euro in 1999 to 0.6 afterwards; (2) this increase occurred in both euro and non-euro countries (larger in former); and (3) there is evidence of country-specific publication bias.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.11.012
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 25.03.2019 07:31 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

International Review of Financial Analysis. New York: ISSN 1057-5219.

Originální název: International Review of Financial Analysis
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1057-5219
Stát vydavatele: Spojené státy americké
Místo vydání: New York
Vydavatel: Elsevier Science Inc.
URL: https://www.sciencedirect.com/journal/international-review-of-financial-analysis
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 11.02.2019 14:59 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -