Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HORVATH, T. -- HUBER, P. Regional ethnic diversity and the employment prospects of immigrants. Regional Studies. 2019. sv. 53, č. 2, s. 272--282. ISSN 0034-3404. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2018.1462479

Originální název:
Regional ethnic diversity and the employment prospects of immigrants
Český název:
Autor:
Thomas Horvath
Dr. Mgr. Peter Huber
Pracoviště:
Výzkumné centrum
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Regional Studies
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 53
Číslo periodika v rámci svazku: 2
Rok vydání: 2019
Od strany:
272
Do strany:
282
Počet stran:
11
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: This paper develops a model based on statistical discrimination theories which predicts that higher educated immigrants have better and less educated immigrants have worse employment prospects in ethnically more diverse regions. Evidence consistent with this hypothesis is found in an empirical analysis. These results, however, also show that even the least educated recent immigrants have higher employment probabilities in ethnically more diverse regions. This suggests that the positive effects of ethnic diversity on overall labour demand compensate for any negative effects on less educated recent immigrants.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2018.1462479
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.01.2019 13:12 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Regional Studies. Abingdon: ISSN 0034-3404.

Originální název:
Regional Studies
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0034-3404
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
Abingdon
Vydavatel:
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd.
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.01.2019 13:12 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -