Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SEMERÁD, P. -- GRÁSGRUBER, M. -- SEMERÁDOVÁ, L. Zdanění znalecké činnosti. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s. 27--35. ISBN 978-80-214-5708-9.

Originální název:
Zdanění znalecké činnosti
Anglický název:
Taxation of an Expert’s activity
Autor:
Pracoviště:
Ústav účetnictví a daní
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019
Charakter článku:
odborné sdělení
Číslo části:
Od strany: 27
Do strany:
35
Počet stran:
9
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Příspěvek se zabývá zdaněním příjmů znalců – fyzických osob – ve zdaňovacích obdobích 2018 a 2019. Cílem příspěvku je navrhnout vhodný postup zdaňování znalecké činnosti. K naplnění stanoveného cíle a bližšímu vysvětlení dané problematiky byly využity praktické modelové příklady. V závěrečné části příspěvku jsou zohledněny i další povinnosti, které s sebou daňová optimalizace nese.
Popis v anglickém jazyce:
The paper deals with the taxation of the income of experts - natural persons - in the tax years 2018 and 2019. The aim of the paper is to propose an appropriate model for taxation of an expert’s activity. To meet the stated goal and explain the issue in more detail, practical examples were used. In the final part of the paper, some other obligations connected with tax optimization are considered.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: Personal Income Tax, expert, Tax avoidance
čeština: daň z příjmů fyzických osob, znalec, daňová optimalizace
Obor výsledku: Economics and Business
Finance
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 26.01.2019 21:54 (Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1234
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. ISBN 978-80-214-5708-9.

Originální název: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-214-5708-9
Nakladatel:
Vysoké učení technické v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 26.01.2019 21:53 (Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
123
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -