Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAPOUNEK, S. -- KUČEROVÁ, Z. Historical decoupling in the EU: Evidence from time-frequency analysis. International Review of Economics & Finance. 2019. sv. 60, č. March, s. 265--280. ISSN 1059-0560. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056018303113?via%3Dihub

Originální název:
Historical decoupling in the EU: Evidence from time-frequency analysis
Český název:
Autor:
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav financí
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
International Review of Economics & Finance
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
60
Číslo periodika v rámci svazku:
March
Rok vydání: 2019
Od strany:
265
Do strany: 280
Počet stran: 16
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
We investigate economic cycle comovements and identify directions of relationships to discuss the spread of asymmetric shocks across the European Union during the twenty years from the euro adoption. We contribute to traditional wavelet analyses with an updated historical overview of economic cycle comovements in 24 EU countries over 35 years with particular attention to the main milestones in the European integration process. We show the significant economic cycle synchronisation between France and the EU and point out the decoupling of Germany, the United Kingdom and countries in Southern Europe. In addition we find strong evidence of comovements between the three Baltic countries. Our results do not support the idea of increasing business cycle synchronisation of monetary union members, despite European economic integration deepening.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056018303113?via%3Dihub
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
08.02.2019 11:13 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

International Review of Economics & Finance. Amsterdam: ISSN 1059-0560.

Originální název:
International Review of Economics & Finance
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1059-0560
Stát vydavatele:
Nizozemské království
Místo vydání: Amsterdam
Vydavatel:
Elsevier Science Inc.
URL:
https://www.journals.elsevier.com/international-review-of-economics-and-finance
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
24.01.2019 09:10 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -