Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DELTUVAITĖ, V. -- KAPOUNEK, S. -- KORÁB, P. Impact of Behavioural Attention on the Households' Foreign Currency Savings as a Response to the External Macroeconomic Shocks. Prague Economic Papers: Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. 2019. sv. 28, č. 2, s. 155--177. ISSN 1210-0455. URL: https://www.vse.cz/pep/690?lang=en

Originální název:
Impact of Behavioural Attention on the Households' Foreign Currency Savings as a Response to the External Macroeconomic Shocks
Český název:
Autor: Vilma Deltuvaitė
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Mgr. Petr Koráb, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav financí
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Prague Economic Papers: Quarterly Journal of Economic Theory and Policy
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
28
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání: 2019
Od strany:
155
Do strany:
177
Počet stran:
23
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
This paper investigates the impact of behavioural attention on the households' foreign currency savings as a response to the external macroeconomic shocks. The information that the households acquire via different communication channels is expected to influence their decisions regarding their savings' allocation into different currencies. This study has applied the fundamental macroeconomic models by including individuals' attention to the specific risks and search interest in specific keywords on Google in order to assess the impact of acquired information and its communication channel on the households' foreign currency savings. We employed a twolevel mixed effects model including macroeconomic fundamentals and individuals' attention to the information determinants. We solved a problem of a long list of potential explanatory variables (keywords) by employing the Bayesian Model Averaging. This study assumes that households are more sensitive to the macroeconomic shocks (factors) if they search simultaneously for information on Google about these factors or specific related risks. The results emphasize the role behavioural attention during financial turmoil and economic downturn periods, especially in the environment of very low interest rates.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.vse.cz/pep/690?lang=en
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
17.04.2019 13:23 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Prague Economic Papers: Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. Praha: ISSN 1210-0455.

Originální název:
Prague Economic Papers: Quarterly Journal of Economic Theory and Policy
Druh publikace:
Periodikum (tištěný text)
ISSN: 1210-0455
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Vysoká škola ekonomická
URL:
http://www.vse.cz/pep
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
angličtina
Klíčová slova:
čeština: hospodářská politika, tržní ekonomika, národní hospodářství, ekonomie
Ročníky:
VolumeRočníkLokace
13
2004
Ekonomie
14
2005
Ekonomie
15
2006
Ekonomie
16
2007
Ekonomie
17
2008
Ekonomie
17
2008
Výzkumné centrum
18
2009
Ekonomie
18
2009
Výzkumné centrum
192010Ekonomie
19
2010
Výzkumné centrum
202011
Ekonomie
20
2011
Výzkumné centrum

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ekonomie
110
ÚE PEF+420 545 132 701
Výzkumné centrum
172
Lucie Kamenická, DiS.
+420 545 132 703

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
Poslední změna:
04.11.2017 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1234
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -