Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FORMÁNKOVÁ, S. -- TRENZ, O. -- FALDÍK, O. -- KOLOMAZNÍK, J. -- SLÁDKOVÁ, J. Millennials' Awareness and Approach to Social Responsibility and Investment-Case Study of the Czech Republic. Sustainability. 2019. sv. 11, č. 2, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/504

Originální název: Millennials' Awareness and Approach to Social Responsibility and Investment-Case Study of the Czech Republic
Anglický název:
Autor:
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Ing. Jan Kolomazník, Ph.D.
Jitka Sládková
Pracoviště:
Ústav managementu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Sustainability
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 11
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2019
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
17
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
We live in a new era with contradictory views on society, industries, and the whole world. Raising consumerism is compensated by raising the responsibility of the new generation, the so-called Millennials. The paper deals with the awareness of Millennials of corporate social responsibility (CSR), and their attitude to sustainable and responsible investment (SRI). The research is focused specifically on students of economically oriented higher education institutions (HEI), studying in the Czech Republic. For the purpose of general awareness of the term CSR, a sample of 1073 HEI students from different institutions was analyzed and evaluated. For the evaluation of their attitude to SRI, 213 respondents from Mendel University in Brno were interviewed. The research brought surprising results-bachelor's degree students have a better awareness of the term than master's degree students. This surprising fact can be explained by the fact that CSR courses have been incorporated into studies in recent years. Another important finding from the second research is that 57% of respondents are willing to sacrifice part of their return in the case of an investment in socially responsible instruments. This fact can be used for the design of an investment strategy offered by investment institutions.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/504
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 22.01.2019 07:42 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sustainability. Basel: ISSN 2071-1050.

Originální název:
Sustainability
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2071-1050
Stát vydavatele:
Švýcarská konfederace
Místo vydání:
Basel
Vydavatel:
MDPI AG
URL: http://www.mdpi.com/journal/sustainability
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
11.03.2015 10:50 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -