Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NÚÑEZ SOZA, L. -- JORDANOVA, P. -- NICOLIS, O. -- STŘELEC, L. -- STEHLÍK, M. Small sample robust approach to outliers and correlation of atmospheric pollution and health effects in Santiago de Chile. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2019. sv. 185, č. 15 February, s. 73--84. ISSN 0169-7439. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2018.12.010

Originální název: Small sample robust approach to outliers and correlation of atmospheric pollution and health effects in Santiago de Chile
Český název:
Autor: Ludy Núñez Soza
Pavlina Jordanova
Orietta Nicolis
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Milan Stehlík
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 185
Číslo periodika v rámci svazku: 15 February
Rok vydání: 2019
Od strany: 73
Do strany: 84
Počet stran: 12
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Adverse effects of air pollution on health are a global problem. Chile is no exception due to the increase of urban population and increasing pollution sources. For several years in the winter months in Santiago de Chile, environmental pre-emergency is decreed, which is due to the increase of measurements of contaminants and the risk that this means to health. In order to model the effects of pollution on health we consider a hierarchical Bayesian generalized linear mixed autoregressive model proposed by Ref. [18]. In particular, we apply the model to the number of children with respiratory diseases in the town of Santiago for the period June-August 2011, using the PM2.5 data as covariate obtained by a spatiotemporal pollution model. In order to detect anomalous data, we apply to residuals both robust normality tests together with novel method of probabilities for mild or extreme outliers. We detected significant heterogeneity between stations which offer us better monitoring planning for the future.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2018.12.010
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 11.01.2019 11:05 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. Amsterdam: ISSN 0169-7439.

Originální název: Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 0169-7439
Stát vydavatele: Nizozemské království
Místo vydání: Amsterdam
Vydavatel: Elsevier B.V.
URL: http://www.journals.elsevier.com/chemometrics-and-intelligent-laboratory-systems/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems publishes original research papers, short communications, reviews, tutorials and software descriptions reporting on novel developments in techniques for chemistry and related disciplines that are characterised by the application of statistical and computer methods.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Obor výsledku: Aplikovaná statistika, operační výzkum
Geochemie
Biochemie
 
Záznam vložil: doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Poslední změna: 11.11.2013 10:03 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -