Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FRANKEOVÁ, M. -- FARANA, R. -- FORMÁNEK, I. -- WALEK, B. Fuzzy-Expert system for customer behavior prediction. In Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems. Volume 2. Cham: Springer Switzerland, 2019, s. 122--131. ISBN 978-3-319-91188-5. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-91189-2_13

Originální název: Fuzzy-Expert system for customer behavior prediction
Český název:
Autor: Monika Frankeová
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Ivo Formánek
Bogdan Walek
Pracoviště:
Ústav informatiky
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems. Volume 2
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany: 122
Do strany:
131
Počet stran:
10
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The paper deals with the modelling of customer's behavior in the shop of the retail chain. The paper shows that the fuzzy-expert system is a good tool for describing the behavior of a system, where the customer's behavior is influenced by weather conditions and by events in the surroundings of the shop. The article also offers a procedure that allows dividing the system into logical units and reducing the number of necessary rules. The paper also details how the individual parts of the system have been verified. On specific real-time data the paper also presents the detection of incorrect (stereotypical) steps done by experts in compiling the knowledge base. The procedures that have been used have enabled effective identification and elimination of the errors. The advantage of our procedure was also that the IF-THEN rules that have been used were easily readable and understandable. At the end of the research work the expert system has been tested by means of available historical sales forecast data to optimize inventory, reduce storage costs, and reduce the risk of depreciation due to exceeding maximum warranty period. Achieved results have proved that fuzzy-expert systems are suitable also for the modelling of customer's behavior and can provide us good results.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-91189-2_13
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
03.09.2018 12:42 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems. Volume 2. Cham: Springer Switzerland, 2019. ISBN 978-3-319-91188-5.

Originální název: Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems. Volume 2
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-3-319-91188-5
Nakladatel: Springer Switzerland
Místo vydání:
Cham
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
7th Computer Science On-line Conference 2018 (CSOC2018)
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
03.09.2018 12:42 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

7th Computer Science On-line Conference 2018 (CSOC2018). 2018, Vsetín.

Originální název:
7th Computer Science On-line Conference 2018 (CSOC2018)
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Vsetín
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
03.09.2018 12:42 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -