Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LÝSEK, J. -- ŠŤASTNÝ, J. Grammatical Evolution for Classification into Multiple Classes. In MENDEL 2017: Recent Advances in Soft Computing . Cham: Springer Switzerland, 2019, s. 192--207. ISBN 978-3-319-97887-1. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-97888-8_17

Originální název:
Grammatical Evolution for Classification into Multiple Classes
Český název:
Autor:
Ing. Jiří Lýsek, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Pracoviště: Ústav informatiky
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
MENDEL 2017: Recent Advances in Soft Computing
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany: 192
Do strany:
207
Počet stran:
16
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
In this contribution the authors deal with classification problems using an approach based on grammatical evolution. The named method is used to create short executable structures which are evolved to classify given input into multiple classes. Resulting structures are usable as computer programs for embedded devices with low computational resources. An universal formula for fitness value calculation of the evolved individual is introduced and an example of planar graphical objects classification in generated image dataset is presented. The presented approach is still applicable for general multi-class classification problems. The results of the proposed method are discussed and examined.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: grammatical evolution
Obor výsledku:
Computer sciences, information science, bioinformathics
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-97888-8_17
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
27.09.2018 16:29 (prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
1
2345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

MENDEL 2017: Recent Advances in Soft Computing . Cham: Springer Switzerland, 2019. ISBN 978-3-319-97887-1.

Originální název:
MENDEL 2017: Recent Advances in Soft Computing
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-3-319-97887-1
Nakladatel:
Springer Switzerland
Místo vydání:
Cham
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
23rd International Conference on Soft Computing (MENDEL 2017)
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.08.2018 13:23 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

23rd International Conference on Soft Computing (MENDEL 2017). 2017, Brno.

Originální název:
23rd International Conference on Soft Computing (MENDEL 2017)
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2017
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.08.2018 13:23 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -