Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DAŘENA, F. -- PETROVSKÝ, J. -- PŘICHYSTAL, J. -- ŽIŽKA, J. Using Online Data in Predicting Stock Price Movements: Methodological and Practical Aspects. In: Techno-Social Systems for Modern Economical and Governmental Infrastructures. Premier Reference Source. Hershey: IGI Global, 2019. s. 125--159. ISBN 978-1-5225-5586-5. URL: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5586-5.ch006

Originální název: Using Online Data in Predicting Stock Price Movements: Methodological and Practical Aspects
Český název:
Autor:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Ing. Jonáš Petrovský
Ing. Jan Přichystal, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žižka, CSc.
Pracoviště: Ústav informatiky
Druh publikace:
kapitola v knize
Odborná kniha:
Techno-Social Systems for Modern Economical and Governmental Infrastructures
Číslo části:
Od strany: 125
Do strany:
159
Počet stran:
35
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
A lot of research has been focusing on incorporating online data into models of various phenomena. The chapter focuses on one specific problem coming from the domain of capital markets where the information contained in online environments is quite topical. The presented experiments were designed to reveal the association between online texts (from Yahoo! Finance, Facebook, and Twitter) and changes in stock prices of the corresponding companies. As the method for quantifying the association, machine learning-based classification was chosen. The experiments showed that the data preparation procedure had a substantial impact on the results. Thus, different stock price smoothing, the lags between the release of documents and related stock price changes, levels of a minimal stock price change, different weighting schemes for structured document representation, and classifiers were studied. The chapter also shows how to use currently available open source technologies to implement a system for accomplishing the task.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Obor výsledku:
Computer sciences, information science, bioinformathics
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5586-5.ch006
 
Záznam vložil: Kateřina Šebková, DiS.
Poslední změna:
18.07.2018 09:36 (Kateřina Šebková, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Techno-Social Systems for Modern Economical and Governmental Infrastructures. Hershey: IGI Global, 2019. 351 s. Premier Reference Source. ISBN 978-1-5225-5586-5.

Originální název:
Techno-Social Systems for Modern Economical and Governmental Infrastructures
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
odborná kniha
ISBN:
978-1-5225-5586-5
Typ nakladatele:
Nakladatel: IGI Global
Místo vydání: Hershey
Stát:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Premier Reference Source
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran: 351
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Kateřina Šebková, DiS.
Poslední změna: 18.07.2018 09:36 (Kateřina Šebková, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -