Provozně ekonomická fakulta - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 7

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Corporate Social Responsibility in Visegrad Countries (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary) Overall Landscape
Przytuła, Sylwia -- Formánková, Sylvie -- Ubrežiová, Iveta -- Dunay, Anna
Corporate Social Responsibility in Visegrad Countries (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary) Overall Landscape. In: Corporate Social Responsibility in Poland. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Cham: Springer Switzerland, 2019. s. 325--353. ISBN 978-3-030-00439-2. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-00440-8_20
kapitola v knihe2019Podrobnosti
Fuzzy-Expert system for customer behavior prediction
Frankeová, Monika -- Farana, Radim -- Formánek, Ivo -- Walek, Bogdan
Fuzzy-Expert system for customer behavior prediction. In Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems. Volume 2. Cham: Springer Switzerland, 2019, s. 122--131. ISBN 978-3-319-91188-5. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-91189-2_13
článok v zborníku2019Podrobnosti
Grammatical Evolution for Classification into Multiple Classes
Lýsek, Jiří -- Šťastný, Jiří
Grammatical Evolution for Classification into Multiple Classes. In MENDEL 2017: Recent Advances in Soft Computing . Cham: Springer Switzerland, 2019, s. 192--207. ISBN 978-3-319-97887-1. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-97888-8_17
článok v zborníku2019Podrobnosti
Millennials' Awareness and Approach to Social Responsibility and Investment-Case Study of the Czech Republic
Formánková, Sylvie -- Trenz, Oldřich -- Faldík, Oldřich -- Kolomazník, Jan -- Sládková, Jitka
Millennials' Awareness and Approach to Social Responsibility and Investment-Case Study of the Czech Republic. Sustainability. 2019. zv. 11, č. 2, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/504
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Neutrophil and Granulocytic Myeloid-Derived Suppressor Cell-Mediated T Cell Suppression Significantly Contributes to Immune Dysregulation in Common Variable Immunodeficiency Disorders
Vlkova, Marcela -- Chovancova, Zita -- Nechvatalova, Jana -- Connelly, Ashley Nicole -- Davis, Marcus Darrell -- Slanina, Peter -- Travnickova, Lucie -- Litzman, Marek -- Grymova, Tereza -- Souček, Přemysl -- Freiberger, Tomas -- Litzman, Jiri -- Hel, Zdenek
Neutrophil and Granulocytic Myeloid-Derived Suppressor Cell-Mediated T Cell Suppression Significantly Contributes to Immune Dysregulation in Common Variable Immunodeficiency Disorders. Journal of Immunology. 2019. zv. 202, č. 1, s. 93--104. ISSN 0022-1767. URL: http://www.jimmunol.org/content/202/1/93
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Small sample robust approach to outliers and correlation of atmospheric pollution and health effects in Santiago de Chile
Núñez Soza, Ludy -- Jordanova, Pavlina -- Nicolis, Orietta -- Střelec, Luboš -- Stehlík, Milan
Small sample robust approach to outliers and correlation of atmospheric pollution and health effects in Santiago de Chile. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2019. zv. 185, č. 15 February, s. 73--84. ISSN 0169-7439. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2018.12.010
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Using Online Data in Predicting Stock Price Movements: Methodological and Practical Aspects
Dařena, František -- Petrovský, Jonáš -- Přichystal, Jan -- Žižka, Jan
Using Online Data in Predicting Stock Price Movements: Methodological and Practical Aspects. In: Techno-Social Systems for Modern Economical and Governmental Infrastructures. Premier Reference Source. Hershey: IGI Global, 2019. s. 125--159. ISBN 978-1-5225-5586-5. URL: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5586-5.ch006
kapitola v knihe2019Podrobnosti