Provozně ekonomická fakulta - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 3

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Fuzzy-Expert system for customer behavior prediction
Frankeová, Monika -- Farana, Radim -- Formánek, Ivo -- Walek, Bogdan
Fuzzy-Expert system for customer behavior prediction. In Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems. Volume 2. Cham: Springer Switzerland, 2019, s. 122--131. ISBN 978-3-319-91188-5. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-91189-2_13
článok v zborníku2019Podrobnosti
Grammatical Evolution for Classification into Multiple Classes
Lýsek, Jiří -- Šťastný, Jiří
Grammatical Evolution for Classification into Multiple Classes. In MENDEL 2017: Recent Advances in Soft Computing . Cham: Springer Switzerland, 2019, s. 192--207. ISBN 978-3-319-97887-1. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-97888-8_17
článok v zborníku2019Podrobnosti
Using Online Data in Predicting Stock Price Movements: Methodological and Practical Aspects
Dařena, František -- Petrovský, Jonáš -- Přichystal, Jan -- Žižka, Jan
Using Online Data in Predicting Stock Price Movements: Methodological and Practical Aspects. In: Techno-Social Systems for Modern Economical and Governmental Infrastructures. Premier Reference Source. Hershey: IGI Global, 2019. s. 125--159. ISBN 978-1-5225-5586-5. URL: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5586-5.ch006
kapitola v knihe2019Podrobnosti