Ústav technologie potravin (AF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 53

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Comparison of microbiological parameters of fresh goat cheeses produced on farms in the Czech Republic using conventional and organic farming method
Kalhotka, Libor -- Přichystalová, Jitka -- Dostálová, Lenka -- Šustová, Květoslava -- Hůlová, Michaela -- Burdová, Eva -- Kuchtík, Jan
Comparison of microbiological parameters of fresh goat cheeses produced on farms in the Czech Republic using conventional and organic farming method. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 3, s. 695--704. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/3/0695/
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Comparison of quality parameters of the cooked salami "Gothajský" in dependence on used salt content and additives
Jůzl, Miroslav -- Piechowiczová, Markéta -- Řehůřková, Kamila
Comparison of quality parameters of the cooked salami "Gothajský" in dependence on used salt content and additives. Potravinárstvo. 2019. zv. 13, č. 1, s. 390--395. ISSN 1338-0230. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1117
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Comparison of selected nutrients for meat products with information on packaging
Piechowiczová, Markéta -- Švehlová, Veronika -- Jůzl, Miroslav
Comparison of selected nutrients for meat products with information on packaging. Maso International. 2019. č. 1, s. 71--75. ISSN 1805-5281.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Dynamika příjmu živin ječmenem jarním v suchém roce 2018
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Neřádová, Veronika -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
Dynamika příjmu živin ječmenem jarním v suchém roce 2018. In Kompendium 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, s. 26--28. ISBN 978-80-213-2918-8.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Effect of additives on the strength of hens egg albumen gels
Ondrušíková, Sylvie -- Nedomová, Šárka -- Dostálová, Marie -- Hrozová, Tereza -- Kumbár, Vojtěch
Effect of additives on the strength of hens egg albumen gels. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 380--385. ISBN 978-80-7509-688-3.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Effect of sous-vide heat treatment on the phthalic acid esters content in meat
Jarošová, Alžbeta -- Jandlová, Marcela -- Kameník, Josef
Effect of sous-vide heat treatment on the phthalic acid esters content in meat. Potravinárstvo. 2019. zv. 13, č. 1, s. 622--627. ISSN 1338-0230.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Effect of the breed on selected physical and chemical quality characteristics of lamb meat.
Kuchtík, Jan -- Dračková, Eliška -- Komprda, Tomáš -- Filipčík, Radek
Effect of the breed on selected physical and chemical quality characteristics of lamb meat. Animal Welfare, Ethology and Housing Systems. 2019. zv. 15, č. 2, s. 58--63. ISSN 1786-8440. URL: http://animalwelfare.szie.hu/sites/default/files/files/cikkek/201902/AWETH201902058063_doi.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Effect of the breed on selected physical and chemical quality characteristics of lamb meat.
Kuchtík, Jan -- Dračková, Eliška -- Komprda, Tomáš -- Filipčík, Radek
Effect of the breed on selected physical and chemical quality characteristics of lamb meat. In 7th Scientific Day of Animal Breeding in Gödöllő: Book of Abstracts of Presentations and Posters. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 69. ISBN 978-963-269-865-6.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Estery kyseliny ftalové v potravinách a obalech z tržní sítě
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta
Estery kyseliny ftalové v potravinách a obalech z tržní sítě. Chemické listy. 2019. zv. 113, č. 6, s. 397--400. ISSN 0009-2770. URL: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3384
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Evaluation of selected parameters of edam type cheese packed under foil with natural antimicrobial agents
Saláková, Alena -- Kalhotka, Libor -- Jůzl, Miroslav -- Burdová, Eva -- Růžičková, Gabriela -- Pšeničková, Zdenka -- Obr, Tomáš
Evaluation of selected parameters of edam type cheese packed under foil with natural antimicrobial agents. Potravinárstvo. 2019. zv. 13, č. 1, s. 598--603. ISSN 1338-0230.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Hodnocení kvality kozích sýrů z tržní sítě
Saláková, Alena -- Lovasová, Renáta
Hodnocení kvality kozích sýrů z tržní sítě. In Hygiena a technologie potravin - XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny: Sborník přednášek a posterů . Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019, s. 282--285. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Hydroxyproline assay by HPLC-FLD applied for wound healing determination in rat model
Kočiová, Silvia -- Lacková, Zuzana -- Cernei, Natalia -- Štěrbová, Dagmar -- Komprda, Tomáš -- Zítka, Ondřej
Hydroxyproline assay by HPLC-FLD applied for wound healing determination in rat model. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 579--584. ISBN 978-80-7509-688-3.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Kvalitativní parametry vepřového výsekového masa a jejich hodnocení
Jůzl, Miroslav
Kvalitativní parametry vepřového výsekového masa a jejich hodnocení. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 48--54. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
článok v zborníku2019Podrobnosti
Modification of Zinc Selenium nanoparticles with fish oil and their effect on bacteria
Popelková, Vendula -- Vymazalová, Pavla -- Bytešníková, Zuzana -- Kočiová, Silvia -- Švec, Pavel -- Neřádová, Veronika -- Piechowiczová, Markéta -- Šmerková, Kristýna -- Komprda, Tomáš
Modification of Zinc Selenium nanoparticles with fish oil and their effect on bacteria. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 612--616. ISBN 978-80-7509-688-3.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Monitoring ftalátů v zemědělských půdách ČR v roce 2018
Langová, Radka -- Jarošová, Alžbeta -- Grossová, Lucie -- Poláková, Šárka
Monitoring ftalátů v zemědělských půdách ČR v roce 2018. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 240--246. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
článok v zborníku2019Podrobnosti
Možnosti uplatnění huminových látek v suchých podmínkách
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Neřádová, Veronika -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš -- Zedník, Zdeněk
Možnosti uplatnění huminových látek v suchých podmínkách. In Kompendium 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, s. 54--56. ISBN 978-80-213-2918-8.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Možnosti využití kometové analýzy při identifikaci potravin ošetřených ozářením
Matejovičová, Milena
Možnosti využití kometové analýzy při identifikaci potravin ošetřených ozářením. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 254--263. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
článok v zborníku2019Podrobnosti
Označování mléčných výrobků
Saláková, Alena
Označování mléčných výrobků. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 139--143. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
článok v zborníku2019Podrobnosti
PARKISS univerzální měřící systém
Začal, Jaroslav -- Šustr, Michal -- Dostál, Petr -- Jůzl, Miroslav
PARKISS univerzální měřící systém. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 317--322. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
článok v zborníku2019Podrobnosti
Pevnost hlíz brambor a barva dužniny je určující z pohledu jejich potravinářského využití
Hřivna, Luděk -- Nedomová, Šárka -- Jůzl, Miroslav -- Maco, Roman -- Pytel, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Šottníková, Viera -- Ondrušíková, Sylvie -- Jůzl, Miroslav
Pevnost hlíz brambor a barva dužniny je určující z pohledu jejich potravinářského využití. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 194--201. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
článok v zborníku2019Podrobnosti
Phthalic acid esters in the packaging of certain foods
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta
Phthalic acid esters in the packaging of certain foods. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 362--367. ISBN 978-80-7509-688-3.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Porovnání vybraných druhů párků z hlediska výživové hodnoty
Piechowiczová, Markéta -- Jůzl, Miroslav -- Gabrhel, Lukáš
Porovnání vybraných druhů párků z hlediska výživové hodnoty. In Hygiena a technologie potravin - XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny: Sborník přednášek a posterů . Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019, s. 260--265. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Porovnání vybraných druhů párků z hlediska výživové hodnoty a senzorické jakosti
Jůzl, Miroslav -- Piechowiczová, Markéta -- Gabrhel, Lukáš
Porovnání vybraných druhů párků z hlediska výživové hodnoty a senzorické jakosti. Výživa a potraviny. 2019. zv. 74, č. 5, s. 134--137. ISSN 1211-846X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Porovnání vybraných nutrientů u masných výrobků s hodnotami uvedenými na obale
Piechowiczová, Markéta -- Švehlová, Veronika -- Jůzl, Miroslav
Porovnání vybraných nutrientů u masných výrobků s hodnotami uvedenými na obale. Maso: odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa, masných výrobků a lahůdek. 2019. zv. 30, č. 3, s. 34--38. ISSN 1210-4086. URL: https://www.maso.cz/project/obsah-cisla-2019-3/
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Potential use of fish oil to partially replace pork back fat in Czech meat product „Špekáček“
Piechowiczová, Markéta -- Neřádová, Veronika -- Ondrušíková, Sylvie -- Matejovičová, Milena -- Jůzl, Miroslav -- Mareš, Jan
Potential use of fish oil to partially replace pork back fat in Czech meat product „Špekáček“. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 386--391. ISBN 978-80-7509-688-3.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Přídatné látky a masné výrobky, zdroj obav?
Jůzl, Miroslav -- Piechowiczová, Markéta
Přídatné látky a masné výrobky, zdroj obav?. Výživa a potraviny. 2019. zv. 74, č. 2, s. 49--53. ISSN 1211-846X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Qualitative parameters of protein gels from albumen base
Ondrušíková, Sylvie -- Nedomová, Šárka -- Jarošová, Alžbeta -- Kumbár, Vojtěch
Qualitative parameters of protein gels from albumen base. Potravinárstvo. 2019. zv. 13, č. 1, s. 182--186. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1049
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Quality of biscuits as affected by addition of fibre
Šottníková, Viera -- Langová, Radka -- Hřivna, Luděk -- Nedomová, Šárka -- Jůzl, Miroslav
Quality of biscuits as affected by addition of fibre. Potravinárstvo. 2019. zv. 13, č. 1, s. 206--211. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1034
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Rheological properties of tomato ketchup
Kumbár, Vojtěch -- Ondrušíková, Sylvie -- Nedomová, Šárka
Rheological properties of tomato ketchup. Potravinárstvo. 2019. zv. 13, č. 1, s. 730--734. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1161
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Skořápkové plody ve výživě člověka
Popelková, Vendula -- Ridošková, Andrea
Skořápkové plody ve výživě člověka. Výživa a potraviny. 2019. zv. 74, č. 3, s. 71--73. ISSN 1211-846X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Sledování jakosti hlíz brambor v závislosti na optimalizaci dávky a frekvence kapkové závlahy v suchých oblastech
Jůzl, Miroslav -- Jůzl, Miroslav -- Elzner, Petr -- Nedomová, Šárka
Sledování jakosti hlíz brambor v závislosti na optimalizaci dávky a frekvence kapkové závlahy v suchých oblastech. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 217--222. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
článok v zborníku2019Podrobnosti
Srovnání stanovených nutrientů u vybraných masných výrobků s hodnotami uvedenými na obale
Piechowiczová, Markéta -- Švehlová, Veronika
Srovnání stanovených nutrientů u vybraných masných výrobků s hodnotami uvedenými na obale. Výživa a potraviny. 2019. zv. 74, č. 2, s. 30--33. ISSN 1211-846X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Synthesis of zinc selenium-based nanoparticles modified by algal oil and their effect on bacterial growth
Vymazalová, Pavla -- Popelková, Vendula -- Bytešníková, Zuzana -- Kočiová, Silvia -- Švec, Pavel -- Neřádová, Veronika -- Bátik, Andrej -- Šmerková, Kristýna -- Komprda, Tomáš
Synthesis of zinc selenium-based nanoparticles modified by algal oil and their effect on bacterial growth. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 690--694. ISBN 978-80-7509-688-3.
článok v zborníku2019Podrobnosti
The concentrations of phthalic acid esters in a water bath at sous-vide heat treatment
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta -- Kameník, Josef -- Kumbár, Vojtěch -- Nedomová, Šárka
The concentrations of phthalic acid esters in a water bath at sous-vide heat treatment. Potravinárstvo. 2019. zv. 13, č. 1, s. 681--687. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1114
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
The Effect of Final Heating on the Concentration of Phthalic Acid Esters by Sous-Vide Production
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta -- Kameník, Josef
The Effect of Final Heating on the Concentration of Phthalic Acid Esters by Sous-Vide Production. In Materials Science Forum. Stäfa: Trans Tech Publications Ltd., 2019, s. 80--85. ISBN 978-3-0357-1444-9. URL: https://www.scientific.net/MSF.955.80
článok v zborníku2019Podrobnosti
The effect of hempseed expellers on selected quality indicators of broiler chicken's meat
Šťastník, Ondřej -- Jůzl, Miroslav -- Karásek, Filip -- Fernandová, Dominika -- Mrkvicová, Eva -- Pavlata, Leoš -- Nedomová, Šárka -- Vyhnánek, Tomáš -- Trojan, Václav -- Doležal, Petr
The effect of hempseed expellers on selected quality indicators of broiler chicken's meat. Acta veterinaria Brno: Acta Vet. Brno. 2019. zv. 88, č. 1, s. 121--128. ISSN 0001-7213. URL: https://actavet.vfu.cz/88/1/0121/
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
The effect of seed treating in growth-promoting substances on malting barley root system size and formation of yield components
Maco, Roman -- Hřivna, Luděk -- Neřádová, Veronika -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
The effect of seed treating in growth-promoting substances on malting barley root system size and formation of yield components. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 42--47. ISBN 978-80-7509-688-3.
článok v zborníku2019Podrobnosti
The effects of various storage conditions on changes in the colour of an alcoholic drink known as “tuzemák”
Vaňková, Naděžda -- Bartůňková, Sylva -- Šváb, Martin -- Hřivna, Luděk -- Šulcerová, Hana
The effects of various storage conditions on changes in the colour of an alcoholic drink known as “tuzemák”. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 398--403. ISBN 978-80-7509-688-3.
článok v zborníku2019Podrobnosti
The formation of grains of coloured wheats after heading
Neřádová, Veronika -- Hřivna, Luděk -- Maco, Roman
The formation of grains of coloured wheats after heading. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 81--86. ISBN 978-80-7509-688-3.
článok v zborníku2019Podrobnosti
The impact of storage on phthalic acid esters concentrations in yogurts packed in plastic cups
Jandlová, Marcela -- Kumbár, Vojtěch -- Jarošová, Alžbeta -- Stará, Markéta -- Pytel, Roman -- Nedomová, Šárka -- Ondrušíková, Sylvie
The impact of storage on phthalic acid esters concentrations in yogurts packed in plastic cups. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 3, s. 689--693. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/3/0689/
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
The influence of fish oil addition on nutritional and quality parameters of frankfurters
Neřádová, Veronika -- Jůzl, Miroslav -- Matejovičová, Milena -- Piechowiczová, Markéta -- Komprda, Tomáš -- Nedomová, Šárka -- Popelková, Vendula -- Vymazalová, Pavla -- Mareš, Jan
The influence of fish oil addition on nutritional and quality parameters of frankfurters. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 374--379. ISBN 978-80-7509-688-3.
článok v zborníku2019Podrobnosti
The search for single nucleotide polymorphisms in genes encoding non-collagenous proteins in bone tissue of laying hens
Steinerová, Michala -- Horecký, Čeněk -- Knoll, Aleš -- Nedomová, Šárka -- Pavlík, Aleš
The search for single nucleotide polymorphisms in genes encoding non-collagenous proteins in bone tissue of laying hens. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 490--493. ISBN 978-80-7509-688-3.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Trvanlivé pečivo s přídavkem pivovarského mláta
Hřivna, Luděk -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Trvanlivé pečivo s přídavkem pivovarského mláta. HŘIVNA, L. -- ŠOTTNÍKOVÁ, V. -- GREGOR, T. 32575, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032575.pdf
výsledky s právnou ochranou (úžitný vzor, priemyslový vzor)2019Podrobnosti
Utilization of FT-NIR Spectroscopy to Check Acidity of Various Types of Cheeses
Šustová, Květoslava -- Mlček, Jiří -- Lužová, Táňa -- Kuchtík, Jan
Utilization of FT-NIR Spectroscopy to Check Acidity of Various Types of Cheeses. Journal of AOAC International. 2019. zv. 102, č. 3, s. 893--897. ISSN 1060-3271. URL: https://aoac.publisher.ingentaconnect.com/contentone/aoac/jaoac/2019/00000102/00000003/art00030
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Variability of Selected Genes in Relation to the Parameters of Bones in Laying Hens: A Pilot Study
Steinerová, Michala -- Horecký, Čeněk -- Horecká, Eliška -- Knoll, Aleš -- Nedomová, Šárka -- Pavlík, Aleš
Variability of Selected Genes in Relation to the Parameters of Bones in Laying Hens: A Pilot Study. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. 2019. zv. 9, č. November, s. 449--452. ISSN 1338-5178. URL: https://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2019/11/jmbfs_1882_Steinerova.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Variability of the insulin-like growth factor binding protein 2 and melanocortin 4 receptor genes in relation to quality of pork meat
Steinerová, Michala -- Knoll, Aleš -- Urban, Tomáš -- Kubešová, Anna -- Jůzl, Miroslav
Variability of the insulin-like growth factor binding protein 2 and melanocortin 4 receptor genes in relation to quality of pork meat. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 104--111. ISBN 978-80-7509-641-8.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Vliv aditiv a teploty na vlastnosti bílkových gelů
Ondrušíková, Sylvie -- Nedomová, Šárka -- Kumbár, Vojtěch
Vliv aditiv a teploty na vlastnosti bílkových gelů. In Hygiena a technologie potravin - XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny: Sborník přednášek a posterů . Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019, s. 246--250. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Vliv aplikace cytokininů na výnos a technologické parametry zrna sladovnického ječmene
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Neřádová, Veronika -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
Vliv aplikace cytokininů na výnos a technologické parametry zrna sladovnického ječmene. In Kompendium 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, s. 49--51. ISBN 978-80-213-2918-8.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Vliv hmotnosti hlíz brambor na jejich chemické složení
Hřivna, Luděk -- Jůzl, Miroslav -- Zigmundová, Veronika -- Maco, Roman -- Šottníková, Viera -- Pytel, Roman
Vliv hmotnosti hlíz brambor na jejich chemické složení. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 202--209. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
článok v zborníku2019Podrobnosti
Vliv moření osiva růstovými látkami na kapacitu kořene a tvorbu výnosových prvků
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Neřádová, Veronika -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
Vliv moření osiva růstovými látkami na kapacitu kořene a tvorbu výnosových prvků. In Kompendium 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, s. 41--43. ISBN 978-80-213-2918-8.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Vliv stupňovaných dávek dusíku a aplikace molybdenu na kapacitu kořene a tvorbu výnosových prvků sladovnického ječmene
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Neřádová, Veronika -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
Vliv stupňovaných dávek dusíku a aplikace molybdenu na kapacitu kořene a tvorbu výnosových prvků sladovnického ječmene. In Kompendium 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, s. 63--65. ISBN 978-80-213-2918-8.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Výživová hodnota vybraných masných výrobků a její označení
Piechowiczová, Markéta -- Švehlová, Veronika -- Jůzl, Miroslav
Výživová hodnota vybraných masných výrobků a její označení. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 264--271. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
článok v zborníku2019Podrobnosti
XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2019"
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor -- Saláková, Alena -- Pytel, Roman -- Kučínská, Ivana -- Nedomová, Šárka a kol.
XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2019". 4. 3. 2019 - 7. 3. 2019, Brno (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie2019Podrobnosti