Department of Food Technology (FA) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 34

PublicationsType of resultYearDetails
Additives and meat products, source of concern?
Jůzl, Miroslav -- Piechowiczová, Markéta
Přídatné látky a masné výrobky, zdroj obav?. Výživa a potraviny. 2019. v. 74, no. 2, p. 49--53. ISSN 1211-846X.
article in a professional periodical2019Details
Comparison of determined nutrients for selected meat products with customer values
Piechowiczová, Markéta -- Švehlová, Veronika
Srovnání stanovených nutrientů u vybraných masných výrobků s hodnotami uvedenými na obale. Výživa a potraviny. 2019. v. 74, no. 2, p. 30--33. ISSN 1211-846X.
article in a professional periodical2019Details
Comparison of microbiological parameters of fresh goat cheeses produced on farms in the Czech Republic using conventional and organic farming method
Kalhotka, Libor -- Přichystalová, Jitka -- Dostálová, Lenka -- Šustová, Květoslava -- Hůlová, Michaela -- Burdová, Eva -- Kuchtík, Jan
Comparison of microbiological parameters of fresh goat cheeses produced on farms in the Czech Republic using conventional and organic farming method. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 3, p. 695--704. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/3/0695/
article in a professional periodical2019Details
Comparison of quality parameters of the cooked salami "Gothajský" in dependence on used salt content and additives
Jůzl, Miroslav -- Piechowiczová, Markéta -- Řehůřková, Kamila
Comparison of quality parameters of the cooked salami "Gothajský" in dependence on used salt content and additives. Potravinárstvo. 2019. v. 13, no. 1, p. 390--395. ISSN 1338-0230. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1117
article in a professional periodical2019Details
Dynamika příjmu živin ječmenem jarním v suchém roce 2018
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Neřádová, Veronika -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
Dynamika příjmu živin ječmenem jarním v suchém roce 2018. In Kompendium 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, p. 26--28. ISBN 978-80-213-2918-8.
article in proceedings2019Details
Effect of sous-vide heat treatment on the phthalic acid esters content in meat
Jarošová, Alžbeta -- Jandlová, Marcela -- Kameník, Josef
Effect of sous-vide heat treatment on the phthalic acid esters content in meat. Potravinárstvo. 2019. v. 13, no. 1, p. 622--627. ISSN 1338-0230.
article in a professional periodical2019Details
Estery kyseliny ftalové v potravinách a obalech z tržní sítě
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta
Estery kyseliny ftalové v potravinách a obalech z tržní sítě. Chemické listy. 2019. v. 113, no. 6, p. 397--400. ISSN 0009-2770. URL: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3384
article in a professional periodical2019Details
Evaluation of selected parameters of edam type cheese packed under foil with natural antimicrobial agents
Saláková, Alena -- Kalhotka, Libor -- Jůzl, Miroslav -- Burdová, Eva -- Růžičková, Gabriela -- Pšeničková, Zdenka -- Obr, Tomáš
Evaluation of selected parameters of edam type cheese packed under foil with natural antimicrobial agents. Potravinárstvo. 2019. v. 13, no. 1, p. 598--603. ISSN 1338-0230.
article in a professional periodical2019Details
Influence of potato tubers weight on their chemical composition
Hřivna, Luděk -- Jůzl, Miroslav -- Zigmundová, Veronika -- Maco, Roman -- Šottníková, Viera -- Pytel, Roman
Vliv hmotnosti hlíz brambor na jejich chemické složení. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 202--209. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Monitoring ftalátů v zemědělských půdách ČR v roce 2018
Langová, Radka -- Jarošová, Alžbeta -- Grossová, Lucie -- Poláková, Šárka
Monitoring ftalátů v zemědělských půdách ČR v roce 2018. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 240--246. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Monitoring of potato tuber in relation to dose optimization and drip irrigation frequency in dry areas
Jůzl, Miroslav -- Jůzl, Miroslav -- Elzner, Petr -- Nedomová, Šárka
Sledování jakosti hlíz brambor v závislosti na optimalizaci dávky a frekvence kapkové závlahy v suchých oblastech. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 217--222. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Možnosti uplatnění huminových látek v suchých podmínkách
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Neřádová, Veronika -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš -- Zedník, Zdeněk
Možnosti uplatnění huminových látek v suchých podmínkách. In Kompendium 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, p. 54--56. ISBN 978-80-213-2918-8.
article in proceedings2019Details
Možnosti využití kometové analýzy při identifikaci potravin ošetřených ozářením
Matejovičová, Milena
Možnosti využití kometové analýzy při identifikaci potravin ošetřených ozářením. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 254--263. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Nutritional value of selected meat prodcts and its label
Piechowiczová, Markéta -- Švehlová, Veronika -- Jůzl, Miroslav
Výživová hodnota vybraných masných výrobků a její označení. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 264--271. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Označování mléčných výrobků
Saláková, Alena
Označování mléčných výrobků. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 139--143. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
PARKISS universal measuring system
Začal, Jaroslav -- Šustr, Michal -- Dostál, Petr -- Jůzl, Miroslav
PARKISS univerzální měřící systém. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 317--322. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Qualitative parameters of pork cutting meat and their evaluation
Jůzl, Miroslav
Kvalitativní parametry vepřového výsekového masa a jejich hodnocení. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 48--54. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Qualitative parameters of protein gels from albumen base
Ondrušíková, Sylvie -- Nedomová, Šárka -- Jarošová, Alžbeta -- Kumbár, Vojtěch
Qualitative parameters of protein gels from albumen base. Potravinárstvo. 2019. v. 13, no. 1, p. 182--186. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1049
article in a professional periodical2019Details
Quality of biscuits as affected by addition of fibre
Šottníková, Viera -- Langová, Radka -- Hřivna, Luděk -- Nedomová, Šárka -- Jůzl, Miroslav
Quality of biscuits as affected by addition of fibre. Potravinárstvo. 2019. v. 13, no. 1, p. 206--211. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1034
article in a professional periodical2019Details
Rheological properties of tomato ketchup
Kumbár, Vojtěch -- Ondrušíková, Sylvie -- Nedomová, Šárka
Rheological properties of tomato ketchup. Potravinárstvo. 2019. v. 13, no. 1, p. 730--734. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1161
article in a professional periodical2019Details
Skořápkové plody ve výživě člověka
Popelková, Vendula -- Ridošková, Andrea
Skořápkové plody ve výživě člověka. Výživa a potraviny. 2019. v. 74, no. 3, p. 71--73. ISSN 1211-846X.
article in a professional periodical2019Details
STRENGTH OF POTATO TUBERS AND PULP COLOUR ARE DETERMINANT FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR FOOD USE
Hřivna, Luděk -- Nedomová, Šárka -- Jůzl, Miroslav -- Maco, Roman -- Pytel, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Šottníková, Viera -- Ondrušíková, Sylvie -- Jůzl, Miroslav
Pevnost hlíz brambor a barva dužniny je určující z pohledu jejich potravinářského využití. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 194--201. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
The concentrations of phthalic acid esters in a water bath at sous-vide heat treatment
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta -- Kameník, Josef -- Kumbár, Vojtěch -- Nedomová, Šárka
The concentrations of phthalic acid esters in a water bath at sous-vide heat treatment. Potravinárstvo. 2019. v. 13, no. 1, p. 681--687. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1114
article in a professional periodical2019Details
The Effect of Final Heating on the Concentration of Phthalic Acid Esters by Sous-Vide Production
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta -- Kameník, Josef
The Effect of Final Heating on the Concentration of Phthalic Acid Esters by Sous-Vide Production. In Materials Science Forum. Stäfa: Trans Tech Publications Ltd., 2019, p. 80--85. ISBN 978-3-0357-1444-9. URL: https://www.scientific.net/MSF.955.80
article in proceedings2019Details
The effect of hempseed expellers on selected quality indicators of broiler chicken's meat
Šťastník, Ondřej -- Jůzl, Miroslav -- Karásek, Filip -- Fernandová, Dominika -- Mrkvicová, Eva -- Pavlata, Leoš -- Nedomová, Šárka -- Vyhnánek, Tomáš -- Trojan, Václav -- Doležal, Petr
The effect of hempseed expellers on selected quality indicators of broiler chicken's meat. Acta veterinaria Brno: Acta Vet. Brno. 2019. v. 88, no. 1, p. 121--128. ISSN 0001-7213. URL: https://actavet.vfu.cz/88/1/0121/
article in a professional periodical2019Details
The impact of storage on phthalic acid esters concentrations in yogurts packed in plastic cups
Jandlová, Marcela -- Kumbár, Vojtěch -- Jarošová, Alžbeta -- Stará, Markéta -- Pytel, Roman -- Nedomová, Šárka -- Ondrušíková, Sylvie
The impact of storage on phthalic acid esters concentrations in yogurts packed in plastic cups. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 3, p. 689--693. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/3/0689/
article in a professional periodical2019Details
Trvanlivé pečivo s přídavkem pivovarského mláta
Hřivna, Luděk -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Trvanlivé pečivo s přídavkem pivovarského mláta. HŘIVNA, L. -- ŠOTTNÍKOVÁ, V. -- GREGOR, T. 32575, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032575.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2019Details
Utilization of FT-NIR Spectroscopy to Check Acidity of Various Types of Cheeses
Šustová, Květoslava -- Mlček, Jiří -- Lužová, Táňa -- Kuchtík, Jan
Utilization of FT-NIR Spectroscopy to Check Acidity of Various Types of Cheeses. Journal of AOAC International. 2019. v. 102, no. 3, p. 893--897. ISSN 1060-3271. URL: https://aoac.publisher.ingentaconnect.com/contentone/aoac/jaoac/2019/00000102/00000003/art00030
article in a professional periodical2019Details
Variability of the insulin-like growth factor binding protein 2 and melanocortin 4 receptor genes in relation to quality of pork meat
Steinerová, Michala -- Knoll, Aleš -- Urban, Tomáš -- Kubešová, Anna -- Jůzl, Miroslav
Variability of the insulin-like growth factor binding protein 2 and melanocortin 4 receptor genes in relation to quality of pork meat. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 104--111. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
Vliv aplikace cytokininů na výnos a technologické parametry zrna sladovnického ječmene
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Neřádová, Veronika -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
Vliv aplikace cytokininů na výnos a technologické parametry zrna sladovnického ječmene. In Kompendium 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, p. 49--51. ISBN 978-80-213-2918-8.
article in proceedings2019Details
Vliv moření osiva růstovými látkami na kapacitu kořene a tvorbu výnosových prvků
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Neřádová, Veronika -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
Vliv moření osiva růstovými látkami na kapacitu kořene a tvorbu výnosových prvků. In Kompendium 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, p. 41--43. ISBN 978-80-213-2918-8.
article in proceedings2019Details
Vliv stupňovaných dávek dusíku a aplikace molybdenu na kapacitu kořene a tvorbu výnosových prvků sladovnického ječmene
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Neřádová, Veronika -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
Vliv stupňovaných dávek dusíku a aplikace molybdenu na kapacitu kořene a tvorbu výnosových prvků sladovnického ječmene. In Kompendium 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, p. 63--65. ISBN 978-80-213-2918-8.
article in proceedings2019Details
45th Food Quality and Safety Conference
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor -- Saláková, Alena -- Pytel, Roman -- Kučínská, Ivana -- Nedomová, Šárka et al.
XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2019". 4. 3. 2019 - 7. 3. 2019, Brno (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
holding a conference2019Details
78/5000 Comparison of selected nutrients for meat products with values stated on the packaging
Piechowiczová, Markéta -- Švehlová, Veronika -- Jůzl, Miroslav
Porovnání vybraných nutrientů u masných výrobků s hodnotami uvedenými na obale. Maso: odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa, masných výrobků a lahůdek. 2019. v. 30, no. 3, p. 34--38. ISSN 1210-4086. URL: https://www.maso.cz/project/obsah-cisla-2019-3/
article in a professional periodical2019Details