Department of Food Technology (FA) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 23

PublicationsType of resultYearDetails
Analýza ftalátů v zemědělských půdách ČR v roce 2017
Daňková, Radka -- Jarošová, Alžbeta -- Tvrdoňová, Kateřina -- Prášková, Lenka
Analýza ftalátů v zemědělských půdách ČR v roce 2017. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. -- ONDRUŠÍKOVÁ, S. Sborník XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 94--100. ISBN 978-80-7509-542-8. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2018
article in proceedings2018Details
Book of abstracts of the 44th Food Quality and Safety Conference
Pytel, Roman -- Nedomová, Šárka -- Jůzl, Miroslav -- Ondrušíková, Sylvie
Sborník abstraktů XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 82 p. ISBN 978-80-7509-541-1.
conference proceedings2018Details
Consumers' perceptions, attitudes and perceived quality of game meat in ten European countries
Nedomová, Šárka
Consumers' perceptions, attitudes and perceived quality of game meat in ten European countries. Meat science. 2018. v. 142, no. August, p. 5--13. ISSN 0309-1740. URL: https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2018.03.016
article in a professional periodical2018Details
Differences in quality parameters of “Gothajský salám” depending on spice mixtures and salt content
Jůzl, Miroslav -- Burianová, Tereza -- Jarošová, Alžbeta
Rozdíly jakostních parametrů Gothajského salámu v závislosti na směsi koření a obsahu soli. Maso: odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa, masných výrobků a lahůdek. 2018. v. 29, no. 3, p. 4--7. ISSN 1210-4086. URL: http://www.maso.cz/download/obsah-2018-3.pdf
article in a professional periodical2018Details
Does drought affect the potato quality?
Jůzl, Miroslav -- Jůzl, Miroslav -- Elzner, Petr -- Nedomová, Šárka
Ovlivňuje sucho kvalitu brambor?. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. -- ONDRUŠÍKOVÁ, S. Sborník XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 146--152. ISBN 978-80-7509-542-8. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2018
article in proceedings2018Details
Dynamika příjmu živin porosty jarního ječmene v roce 2017 v regionu Čechy
Hřivna, Luděk -- Malý, J -- Maco, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Burešová, Iva
Dynamika příjmu živin porosty jarního ječmene v roce 2017 v regionu Čechy. In Kompendium 2018. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2018, p. 33--35. ISBN 978-80-213-2829-7.
article in proceedings2018Details
Effect of additives to microbiological quality of yogurts
Pytel, Roman -- Cwiková, Olga -- Ondrušíková, Sylvie -- Nedomová, Šárka -- Kumbár, Vojtěch
Effect of additives to microbiological quality of yogurts. Potravinárstvo. 2018. v. 12, no. 1, p. 186--194. ISSN 1338-0230. URL: http://dx.doi.org/10.5219/886
article in a professional periodical2018Details
Effect of Drip Irrigation and Complementary Nutrition with Nitrogen on Potato Quality and Yield
Elzner, Petr -- Jůzl, Miroslav -- Jůzl, Miroslav
Effect of Drip Irrigation and Complementary Nutrition with Nitrogen on Potato Quality and Yield. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 1, p. 149--153. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/66/1/0149/
article in a professional periodical2018Details
Evaluation of selected quality parameters of reduced salt frankfurters
Jůzl, Miroslav -- Saláková, Alena -- Müllerová, Martina -- Kozohorská, Klára
Evaluation of selected quality parameters of reduced salt frankfurters. Potravinárstvo. 2018. v. 12, no. 1, p. 279--284. ISSN 1337-0960. URL: http://www.potravinarstvo.com/cisla/
article in a professional periodical2018Details
How does drought affect the quality of potatoes?
Jůzl, Miroslav -- Jůzl, Miroslav -- Elzner, Petr -- Nedomová, Šárka
Jak ovlivňuje sucho kvalitu brambor?. Výživa a potraviny. 2018. v. 73, no. 2, p. 43--47. ISSN 1211-846X. URL: http://www.vyzivaspol.cz/vyziva-a-potraviny-2-2018/
article in a professional periodical2018Details
Changes of selected parameters during storage of honey
Kalhotka, Libor -- Sojková, Tereza -- Jůzl, Miroslav -- Burdová, Eva -- Kouřil, Petr
Změny vybraných parametrů v průběhu skladování medů. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. -- ONDRUŠÍKOVÁ, S. Sborník XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 153--161. ISBN 978-80-7509-542-8. URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2018
article in proceedings2018Details
Jakość mikrobiologiczna jogurtu pod koniec okresu prydatności do spoźycia
Tomaszewski, Sławomir -- Šustová, Květoslava -- Kalhotka, Libor -- Polańczyk, Ewa -- Plich, Tomasz
Jakość mikrobiologiczna jogurtu pod koniec okresu prydatności do spoźycia. In: Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym – innowacja – synergia nauki, przemysłu, zdrowia i życia. Opolí: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2018. p. 185--191. ISBN 978-83-66033-01-6.
chapter in a book2018Details
Netradičně tradiční mléčné výrobky - sýry
Dvořák, Lukáš -- Šustová, Květoslava
Netradičně tradiční mléčné výrobky - sýry. Výživa a potraviny. 2018. v. 73, no. 1, p. 2--5. ISSN 1211-846X.
article in a professional periodical2018Details
Ověření moření osiva přípravkem Oligal SD v kombinaci s mimokořenovou výživou hnojivem Fertileader Vital na výnos zrna a jeho technologickou kvalitu
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Dostálová, Yvona -- Burešová, Iva
Ověření moření osiva přípravkem Oligal SD v kombinaci s mimokořenovou výživou hnojivem Fertileader Vital na výnos zrna a jeho technologickou kvalitu. In Kompendium 2018. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2018, p. 24--26. ISBN 978-80-213-2829-7.
article in proceedings2018Details
Pevnost bílkového gelu s různými přídavky
Nedomová, Šárka -- Ondrušíková, Sylvie -- Jandlová, Marcela -- Kumbár, Vojtěch
Pevnost bílkového gelu s různými přídavky. In Poultry Days 2018 . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 31. ISBN 978-80-7509-559-6.
abstract of an article in anthology2018Details
Porůstání odrůd jarního sladovnického ječmene v roce 2016
Psota, Vratislav -- Hernandez Kong, Joany Lizet
Porůstání odrůd jarního sladovnického ječmene v roce 2016. In Kompendium 2018. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2018, p. 21--23. ISBN 978-80-213-2829-7.
article in proceedings2018Details
Proceedings of the 44th food quality and safety conference
Pytel, Roman -- Nedomová, Šárka -- Jůzl, Miroslav -- Ondrušíková, Sylvie
Sborník XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 254 p. ISBN 978-80-7509-542-8.
conference proceedings2018Details
Rheological behaviour of chocolate at different temperatures
Kumbár, Vojtěch -- Nedomová, Šárka -- Ondrušíková, Sylvie -- Polcar, Adam
Rheological behaviour of chocolate at different temperatures. Potravinárstvo. 2018. v. 12, no. 1, p. 123--128. ISSN 1338-0230. URL: http://dx.doi.org/10.5219/876
article in a professional periodical2018Details
Rheological properties of dough and baking quality of products using coloured wheat
Hřivna, Luděk -- Zigmundová, Veronika -- Burešová, Iva -- Maco, Roman -- Vyhnánek, Tomáš -- Trojan, Václav
Rheological properties of dough and baking quality of products using coloured wheat. Plant, soil and environment. 2018. v. 64, no. 5, p. 203--208. ISSN 1214-1178. URL: https://doi.org/10.17221/62/2018-PSE
article in a professional periodical2018Details
Uvolňování esterů kyseliny ftalové do vodní lázně při tepelném opracování mas technologií sous-vide
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta -- Kameník, Josef
Uvolňování esterů kyseliny ftalové do vodní lázně při tepelném opracování mas technologií sous-vide. In PYTEL, R. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JŮZL, M. -- ONDRUŠÍKOVÁ, S. Sborník XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 139--145. ISBN 978-80-7509-542-8.
article in proceedings2018Details
Vliv aplikace dusíku a mimokořenové výživy na výnos zrna jarního ječmene a jeho kvalitu
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Burešová, Iva
Vliv aplikace dusíku a mimokořenové výživy na výnos zrna jarního ječmene a jeho kvalitu. In Kompendium 2018. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2018, p. 36--39. ISBN 978-80-213-2829-7.
article in proceedings2018Details
Vliv fortifikace na technologické vlastnosti bílku slepičích vajec
Ondrušíková, Sylvie -- Nedomová, Šárka -- Fikarová, Zdeňka -- Kumbár, Vojtěch
Vliv fortifikace na technologické vlastnosti bílku slepičích vajec. In Poultry Days 2018 . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 36. ISBN 978-80-7509-559-6.
abstract of an article in anthology2018Details
44th Food Quality and Safety Conference
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor -- Nedomová, Šárka -- Jarošová, Alžbeta -- Dostálová, Jana -- Tremlová, Bohuslava -- Pytel, Roman -- Saláková, Alena -- Kučínská, Ivana -- Ondrušíková, Sylvie
XLIV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 28. 2. 2018, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2018?lang=cz
holding a conference2018Details