Ústav techniky a automobilové dopravy (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ONDRUŠÍKOVÁ, S. -- NEDOMOVÁ, Š. -- ŠUSTR, M. -- KUMBÁR, V. Faktory ovlivňující kvalitativní parametry bílkových gelů. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 343--353. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Originální název: Faktory ovlivňující kvalitativní parametry bílkových gelů
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav technologie potravin
Ústav techniky a automobilové dopravy
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany: 343
Do strany: 353
Počet stran: 11
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Cílem práce bylo sledování účinku aditivních látek v kombinaci s teplotou a délkou tepelného opracování na pevnost, ztrátu vody, výšku a bělost bílkových gelů připravených z bílků slepičích vajec. Jako aditivní látky byly zvoleny cukr (6 %), sůl (6 %) a jejich kombinace (3 % cukr + 3 % sůl). Bílkové gely byly připravovány ve vodní lázni při 80 a 90 oC v kombinaci s časem tepelného opracování, a to 30 nebo 60 minut. Nejvyšší pevnost bílkového gelu (3,62 N) byla získána u vzorku s přídavkem 3 % cukru + 3 % soli při 90 oC s dobou tepelného zpracování 30 minut, oproti tomu nejnižší pevnost (1,47 N) dosáhl vzorek s přídavkem 6 % cukru/80 oC/60 min. Ztráta vody se pohybovala od 0,0057 kg/m3 (bez přídavku/30 min/90 oC) do 0,0353 kg/m3 (6 % sůl/30 min/80 oC a 6 % sůl/60 min/90 oC). Bělost bílkových gelů všech vzorků se pohybovala od 83,01 (bez přídavku/60 min/90 oC) do 88,47 (3 % cukr + 3 % sůl/30 min/90 oC).
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 17.04.2020 13:58 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-714-9.

Originální název:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-7509-714-9
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“. 2020, Brno.

Originální název: XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
12345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -