Ústav techniky a automobilové dopravy (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANDLOVÁ, M. -- JAROŠOVÁ, A. -- KAMENÍK, J. -- KUMBÁR, V. -- NEDOMOVÁ, Š. The concentrations of phthalic acid esters in a water bath at sous-vide heat treatment. Potravinárstvo. 2019. sv. 13, č. 1, s. 681--687. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1114

Originální název:
The concentrations of phthalic acid esters in a water bath at sous-vide heat treatment
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav technologie potravin
Ústav techniky a automobilové dopravy
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Potravinárstvo
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
13
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2019
Od strany:
681
Do strany:
687
Počet stran:
7
Poddruh: článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Esters of phthalic acid are common contaminants of the environment because of their large application in plastics. Phthalic acid esters are used as plasticizers in plastics, and they are also used in plastic intended for contact wi th food. In our research, we investigated the influence of heating on the migration of phthalic acid esters into the water used as a water bath. The water bath was used to heat the vacuum - wrapped meat, this heating is called the sous - vide method. The plast ic thermostable bags containing phthalates were used on the meat packaging. Two esters of phthalic acid dibutyl phthalate (DBP) and di - 2 - ethylhexyl phthalate (DEHP) have been determined. Three packaged meat samples were heated in a water bath for one hour either at 50 oC or at 60 oC. The water was analyzed always before the heating and after the heating. Average DEHP concentrations in the water dropped after heating at 50 oC in two cases and average DBP concentrations rose in one case and declined in one case. Average DBP concentrations in water declined after heating at 60 oC, while average DEHP concentrations after heating at 60 oC in water increased. The concentrations of phthalic acid esters in the water ranged from 15.2311 μg.L - 1 to 34.5645 μg.L - 1 for DEHP and from 0.0433 μg.L - 1 to 2.6529 μg.L - 1 for DBP. The heating of vacuum - packed food in plastic phthalate bags in a water bath does not pose a great risk of contamination of water with phthalic acid esters.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: dibutyl phthalate
Obor výsledku:
Agricultural biotechnology and food biotechnology
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1114
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
30.09.2019 15:23 (doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1338-0230.

Originální název: Potravinárstvo
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1338-0230
Stát vydavatele:
Slovenská republika
Místo vydání: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
Zdruzenie HACCP Consulting
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Poznámka:
Tištěný časopis vycházel jen do roku 2011.
 
Záznam vložil: doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Poslední změna:
30.08.2017 11:00 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -