Ústav techniky a automobilové dopravy (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POLCAR, A. -- BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- RENČÍN, L. -- SLAVÍK, J. Hodnocení přesnosti navigace GPS s manuálním řízením traktoru. Mechanizace zemědělství. 2019. sv. 69, č. 7, s. 18--19. ISSN 0373-6776.

Originální název:
Hodnocení přesnosti navigace GPS s manuálním řízením traktoru
Anglický název:
Autor:
Ing. Adam Polcar, Ph.D.
prof. Ing. František Bauer, CSc.
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Ing. Lukáš Renčín
Jiří Slavík
Pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Mechanizace zemědělství
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
69
Číslo periodika v rámci svazku:
7
Rok vydání: 2019
Od strany: 18
Do strany: 19
Počet stran:
2
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
S rostoucími požadavky na dosahování vysoké produktivity práce a úsporu času se v zemědělství čím dál tím více objevují stroje ať již pro zpracování půdy, setí, či aplikaci postřiků s velkými pracovními záběry. Díky tomu dochází k omezení počtu přejezdů po poli, což se pozitivně promítá nejenom do již zmiňované úspory času, ale i do spotřeby paliva a v neposlední řadě i do omezení pedokompakce.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.07.2019 10:03 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
12345
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
45
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Mechanizace zemědělství. Praha: ISSN 0373-6776.

Originální název: Mechanizace zemědělství
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
0373-6776
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Profi Press
URL:
http://www.mechanizaceweb.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: zemědělská technika, mechanizace zemědělství, lesnická technika, mechanizace lesnictví
Ročníky:
Volume
RočníkLokace
431993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1993Ústřední knihovna - ÚK Lednice
43
1993
Obecná produkce rostlinná
43
1993
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
44
1994Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1994
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
44
1994
Obecná produkce rostlinná
441994
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
44
1994
Zahradnická technika
45
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1995Ústřední knihovna - ÚK Lednice
45
1995
Obecná produkce rostlinná
451995Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
45
1995Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
451995Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
451995Zahradnická technika
46
1996
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
46
1996
Informační centrum-čítárna časopisů
46
1996
Obecná produkce rostlinná
46
1996
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
461996Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
461996Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
47
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1997Ústřední knihovna - ÚK Lednice
471997
Obecná produkce rostlinná
471997
Lesnická a dřevařská technika
48
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
1998
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
48
1998
Obecná produkce rostlinná
481998
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
48
1998
Lesnická a dřevařská technika
49
1999Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
52
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2002
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
52
2002
Zahradnická technika
53
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
53
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2004Informační centrum-čítárna časopisů
542004Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
54
2004Ústav základů techniky a automobilové dopravy
54
2004
Zahradnická technika
55
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552005Informační centrum-čítárna časopisů
55
2005
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
552005Ústav základů techniky a automobilové dopravy
55
2005
Zahradnická technika
56
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2006
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
56
2006
Ústav základů techniky a automobilové dopravy
56
2006
Zahradnická technika
57
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
572007Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
57
2007Ústav základů techniky a automobilové dopravy
57
2007
Zahradnická technika
582008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2008Informační centrum-čítárna časopisů
58
2008Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
58
2008
Ústav základů techniky a automobilové dopravy
582008
Zahradnická technika
59
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2009Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
592009Ústav základů techniky a automobilové dopravy
59
2009
Zahradnická technika
60
2010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
602010
Informační centrum-čítárna časopisů
60
2010Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
60
2010Ústav základů techniky a automobilové dopravy
60
2010
Zahradnická technika
61
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
61
2011Informační centrum-čítárna časopisů
612011Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
61
2011Ústav základů techniky a automobilové dopravy
612011Zahradnická technika
62
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
62
2012Informační centrum-čítárna časopisů
62
2012
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
62
2012
Ústav základů techniky a automobilové dopravy
62
2012
Zahradnická technika

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3Alena Galbavá+420 519 367 395
Obecná produkce rostlinná
217/1ÚAK AF+420 545 133 107
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika421+420 545 134 070
Zahradnická technika
552
+420 519 367 372
devon@zf.mendelu.cz
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
227/1
+420 545 132 369
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky227/2ÚZPET AFLýdia Vaculovičová+420 545 132 369
Informační centrum-čítárna časopisů944/4
+420 545 135 039
Lesnická a dřevařská technika
423ÚT LDF+420 545 134 149skoumalo@node.mendelu.cz
Ústav základů techniky a automobilové dopravy
228
+420 545 132 121
michalc@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
Poslední změna: 12.10.2017 13:15 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
12
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -