Ústav techniky a automobilové dopravy (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POLCAR, A. -- ČUPERA, J. Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s. 198--213. ISBN 978-80-214-5708-9. URL: http://exfos.cz/wp-content/uploads/2019/02/ExFoS_2019.pdf

Originální název:
Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
198
Do strany: 213
Počet stran:
16
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Článek popisuje možnosti využití vozidlového válcového dynamometru k posuzování technického stavu vybraných funkčních skupin vozidla. Jsou zde popsány princip a možnosti měření pomocí dynamometru, konstrukční uspořádání válcové zkušebny a jednotlivé zkoušky, které je možné na tomto typu zkušeben provádět. V druhé části článku je popsán postup měření s uvedením příkladů grafických výsledků praktického měření výstupních parametrů motoru a brzdové soustavy osobního automobilu provedeného v laboratořích Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://exfos.cz/wp-content/uploads/2019/02/ExFoS_2019.pdf
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
06.06.2019 08:18 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
12
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. ISBN 978-80-214-5708-9.

Originální název:
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-214-5708-9
Nakladatel:
Vysoké učení technické v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání: elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -