Ústav techniky a automobilové dopravy (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DOBROCKY, D. -- POKORNY, Z. -- STUDENÝ, Z. -- DOSTÁL, P. Change of selected parameters of steel surface after plasma nitriding. Manufacturing Technology. 2019. sv. 19, č. 2, s. 204--208. ISSN 1213-2489. URL: https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/csg/?repo=ujeprepo&key=65227235014

Originální název:
Change of selected parameters of steel surface after plasma nitriding
Český název:
Autor: David Dobrocky
Zdenek Pokorny
Zbyněk Studený
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Manufacturing Technology
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 19
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání: 2019
Od strany:
204
Do strany: 208
Počet stran:
5
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
This article deals with the evaluation of the change of selected 2D structure parameters of the grinded surfaces before and after application of plasma nitridation. Changes in parameters were analyzed on 30CrMoV9 steel samples which were ground to Ra ALMOST EQUAL TO 0.03 and then plasma nitrided in a standard nitriding atmosphere. An absolute method was used to evaluate the surfaces. Measurements were performed on a profilometer CLI 1000. The parameters comprehensively describing the surface structure were subjected by analyzes, namely the height, length, shape parameters and parameters of the material ratio. After plasma nitriding, almost all selected surface structure parameters have been increased. Higher values of the monitored parameters have an influence on the increase of friction and wear and negatively affect the running-up properties of nitrided components.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/csg/?repo=ujeprepo&key=65227235014
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 28.05.2019 13:35 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Manufacturing Technology. ISSN 1213-2489.

Originální název:
Manufacturing Technology
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1213-2489
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Vydavatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
04.04.2012 15:32 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
123
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -