Ústav techniky a automobilové dopravy (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BÁLKOVÁ, R. -- BINAR, T. -- ŠVARC, J. -- MIKULÍKOVÁ, R. -- DOSTÁL, P. The influence of temperature and cyclic loading on adhesion in polycarbonate-polyurethane-glass adhesive joint. Journal of Adhesion Science and Technology. 2019. sv. 33, č. 13, s. 1381--1393. ISSN 0169-4243. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01694243.2019.1575602

Originální název:
The influence of temperature and cyclic loading on adhesion in polycarbonate-polyurethane-glass adhesive joint
Český název:
Autor:
Radka Bálková
Tomáš Binar
Jiří Švarc
Renata Mikulíková
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Adhesion Science and Technology
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 33
Číslo periodika v rámci svazku:
13
Rok vydání:
2019
Od strany:
1381
Do strany:
1393
Počet stran: 13
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The paper deals with the influence of temperature and cyclic loading on adhesion and transparency of the adhesive joint consisting of soda-lime-silica glass and polycarbonate (PC) bonded with polyurethane (PU) adhesive film. The tested joint represents critical part of transparent armored glass used in vehicles. Dynamic tension creep tests were performed at temperatures to which armored glass is commonly exposed (25, 50, 60, 70, and 80 oC). Sawtooth loading mode was performed to 650 N and the sine loading in the force range 0-1550 N. The aim of the paper was to discover conditions causing delamination of the adhesive joint and glass milky appearance during the use. Delamination of soda-lime-silica glass/PU adhesive interface occurred at 25 oC after load to 1550 N without the change of transparency. Both dynamic and static tension creep tests performed to 400 N led to plastic deformation of PU adhesive at and above 70 oC, in preference at both ends and circumference edges of adhesive joint, and thus, to loss of transparency, but extent of deformation differed. Milky maps observed after sawtooth load to 650 N at 80 oC reflected delaminated areas of highly deformed PU adhesive. Temperature of 70 oC was found out to be the critical parameter being in synergy effect with different thermal expansion of PC and PU adhesive.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01694243.2019.1575602
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 03.06.2019 13:04 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
1234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Journal of Adhesion Science and Technology. ISSN 0169-4243.

Originální název: Journal of Adhesion Science and Technology
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
0169-4243
Stát vydavatele:
Nizozemské království
Místo vydání:
Vydavatel:
VSP
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 14.03.2012 20:47 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -