Ústav techniky a automobilové dopravy (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ONDRUŠÍKOVÁ, S. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JAROŠOVÁ, A. -- KUMBÁR, V. Qualitative parameters of protein gels from albumen base. Potravinárstvo. 2019. sv. 13, č. 1, s. 182--186. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1049

Originální název:
Qualitative parameters of protein gels from albumen base
Český název:
Autor:
Ing. Sylvie Ondrušíková
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
Pracoviště: Ústav technologie potravin
Ústav techniky a automobilové dopravy
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
13
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2019
Od strany: 182
Do strany: 186
Počet stran:
5
Poddruh: článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The aim of this research was to monitor strength of egg albumen gels depending on addition additives - salt, sugar, corn syrup, citric acid, citric acid in combination with sugar, whey protein and apple fiber. The egg albumen gel was prepared under two temperature limits at 70 and 90 oC. The highest strengths of egg albumen gel were achieved at 90 oC in the albumen gel with the addition of 1% citric acid and 3.5% sugar with a strength of 7.38 N, with the lowest strength of 1.61 N being achieved with the albumen gel with 0.1% salt. For an egg albumen gel prepared at 70 oC, the strength ranged from 1.34 N (0.1% salt) to 6.63 N (1% citric acid + 3.5% sugar). On average, the pH of egg albumen gels ranged from 4.67 (1% citric acid + 3.5% sugar) to 9.05 (0.1% salt). For the strength of egg albumen gel and pH with additives of various additives at a given concentration, a statistically significant difference was found.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Obor výsledku:
Other engineering and technologies
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1049
 
Záznam vložil:
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1338-0230.

Originální název:
Potravinárstvo
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1338-0230
Stát vydavatele:
Slovenská republika
Místo vydání:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
Zdruzenie HACCP Consulting
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Poznámka:
Tištěný časopis vycházel jen do roku 2011.
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Poslední změna:
30.08.2017 11:00 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -